• Home
  • Het ruimtelijk plan
  • Ladder duurzame verstedelijking

Samen de Ladder voor duurzame verstedelijking op

stedelijkeontwikkelingSinds 2012 is bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen het toepassen van de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ verplicht. Sinds 1 juli 2017 is de Laddertoets aangepast en versimpeld. 

Sinds 2012 is bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen het toepassen van de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ verplicht. Sinds 1 juli 2017 is de Laddertoets aangepast en versimpeld. De Laddertoets houdt in dat gemeenten moeten onderbouwen waarom een nieuwe stedelijke ontwikkeling (zoals extra woningen, kantoren, bedrijventerreinen en winkels) noodzakelijk is in het licht van zorgvuldig ruimtegebruik. Daarbij wordt getoetst of de ontwikkeling in een regionale behoefte voorziet. Ook moet gekeken worden of de ontwikkeling niet in bestaande gebieden en gebouwen kan worden opgevangen (alternatieve locaties). 

De afgelopen jaren is de nodige jurisprudentie op dit vlak verschenen. Als één ding duidelijk is geworden, dan is het wel dat de laddertoets maatwerk is. De invulling van de toets is afhankelijk van de aard van de ontwikkeling, de ligging en de juridische situatie (‘was de ontwikkeling al mogelijk op grond van het geldende bestemmingsplan?’).

Het niet of niet goed uitvoeren van de laddertoets kan ertoe leiden dat een bestemmingsplan strandt bij de Raad van State. Om dat te voorkomen, helpt BügelHajema Adviseurs u graag met de toets aan de Ladder. Wij kennen de ins en outs van de laddertoets en volgen de jurisprudentie op dit vlak op de voet.

Recente publicaties:

Jeroen van Brussel

Jeroen van Brussel

Senior adviseur omgevingsrecht / projectleider

Contact