Gierzwaluw

  • Home
  • Ecologie
  • Duurzaamheid en ecologie

Duurzaamheid en ecologie

Ecologie hoeft ruimtelijke ontwikkelingen niet in de weg te staan, maar kan deze juist versterken. Denk aan het vermogen van groen om geluid te dimmen of fijnstof af te vangen. Of denk aan de opslagfunctie van groenvlakken en vijvers voor lokale opvang van neerslagpieken. Met natuurontwikkeling worden ruimtelijke plannen dan ook meer klimaatbestendig en daarmee verbetert het woon- en werkklimaat. De maatschappelijke belangstelling voor groen en voedsel dichtbij huis, neemt toe. Van moestuin in de vensterbank tot stadsboer. In ons dichtbevolkte land combineren we graag verschillende functies en ecologie speelt daarbij een steeds belangrijkere rol.

BügelHajema beschikt over een team van ecologen dat bij iedere ruimtelijke ontwikkeling kan meedenken over kansen voor ecologie met meerwaarde voor mens en natuur. Wij zetten onze kennis van natuur en landbouw in voor balans tussen de doelen uit onze missie: leefbaar, natuurlijk en sterk; oftewel people, planet en profit.

 

Ons team Ecologie

Bram Omon

Bram Omon


Hilde Vegelin

Hilde Vegelin


Email