ruimtevooruwplanbanner4

Milieueffectrapport

U wilt een bedrijf uitbreiden of een nieuw bedrijf realiseren? Wanneer het een industrieel bedrijf of een veehouderij betreft, dan kan het zijn dat voor uw ontwikkeling een m.e.r.-beoordeling of een m.e.r.-procedure doorlopen moet worden. Hiermee worden eventuele milieueffecten van uw plannen in beeld gebracht. Het besluit m.e.r. maakt daarbij onderscheid in een MER voor plannen en een MER voor besluiten. Wij kunnen alle benodigde stappen voor u verzorgen: van de eerste check of sprake is van een m.e.r.-plicht tot het opstellen van het uiteindelijke rapport zelf en het adviseren van de gemeente hoe zij de resultaten van het onderzoek kunnen meenemen in het besluit.
Zie ook: https://www.bugelhajema.nl/planmer.html

Wilt u meer weten? Of een indicatie van de kosten? Neem contact met ons op.

Petricia de Jong

Petricia de Jong

Adviseur voor de leefomgeving / projectleider

Contact

Contact of offerte

  • Hebt u een vraag of probleem of wilt u graag een offerte, neem gerust contact met ons op.