5x Omgevingswet

5 manieren om op een andere manier kennis te maken met vele facetten van de Omgevingswet:

Escaperoom Omgevingswet
De Escaperoom Omgevingswet is een actief spel waarin de deelnemers spelenderwijs kennismaken met begrippen uit de Omgevingswet zoals: ‘initiatief centraal’, ‘van controle naar vertrouwen’ en ‘dynamische beleidscyclus’. Dit succesnummer uit ons pakket ‘Omgevinswetspellen’ is al ruim 60x gespeeld door gemeenten. De escaperoom wordt gespeeld in combinatie met een algemene introductie op de Omgevingswet.

Het Zwitserse Zakmes
Hoe maak je de transitie van ‘sectorale loketmachine naar integrale ‘Ja mits’ conferentie? Wat betekent dit voor de organisatie, werkwijze en rolverdeling? Dit spel kan gespeeld worden met concrete cases uit het veld, en is geschikt voor bestuurders en ambtenaren.

De kameleon en de haas
De binnenwereld (de overheid) en de buitenwereld (de samenleving) leven in totaal verschillende biotopen. Bij participatie en co-creatie komen deze werelden samen en ontmoeten elkaar in een dialoog op basis van gelijkwaardigheid. Dat begint met elkaar beter leren kennen en begrijpen. Hoe doe je dat?

Het krachtenveldspel
Het krachtenveldspel is een actief spel, gericht op bestuurders, college en gemeenteraad. Centraal staat de vraag: vanuit welke positie vult u uw bestuurlijke taken in: sturend of controlerend; (partij)programma gestuurd of pragmatisch (als er draagvlak in ben ik akkoord). Dit spel zet aan tot denken en toont de kansen en mogelijkheden die de spelers straks in de Omgevingswet kunnen benutten.

De WOWWOW-pubquiz
De ‘WieohWieWeetOmgevingsWet-quiz’ behandelt op een snelle en ontspannen manier kennisvragen over de Omgevingswet. De oplettende deelnemer gaat zeker vragen herkennen die in de andere spellen en workshops aan de orde zijn gekomen. Deze quiz verzet de zinnen van deelnemers op een luchtige manier en kan en passant ook zorgen voor een stukje teambuilding.