Ontbossing tegengaan met het Klimaatakkoord

bomenGoede voornemens voor iedere gemeente. Vijf tips!

Alle bomen tellen mee

Voor 2030 de wereldwijde ontbossing tegengaan. Nederland tekende begin november het akkoord tegen ontbossing. Net als veel goede voornemens, zijn deze plannen niet nieuw. Al eerder werden er internationaal afspraken gemaakt om het kappen van bomen tegen te gaan. Niet alleen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen maar ook voor behoud en versterking van de biodiversiteit. 
Hoe gaan we ons houden aan deze goede voornemens? Vijf tips voor een bomenrijke gemeente:
  1. Gebruik de omgevingsvisie om doelen te verankeren.
  2. Leidingen: regel de (ondergrondse) ruimte in je omgevingsplan.
  3. Motiveer bewoners en ondernemers om mee te doen.
  4. Ieder plan is een kans! 
  5. Plant de juiste soorten bomen.

Lees meer

Wisseling van de wacht bij onze directie!

BugelVeldhuisZes jaar na aantreden van een directeur/teamleider evalueren onze teams met hun teamleider of het tijd is voor een nieuwe rolverdeling. Directielid/ teamleider ben je bij ons bureau namelijk niet voor altijd. Dat betekent dat onze 4-koppige directie af en toe van samenstelling verandert. Het afgelopen jaar spraken zowel in Assen als Amersfoort onze teams over deze rolverdeling. Met als resultaat dat in Amersfoort Henk Veldhuis het stokje overneemt van Jan Oosterkamp als directeur/ teamleider. In Assen besloot het team samen met Peter Bügel dat hij als directeur/teamleider voor een nieuwe periode aanblijft.

Beiden blijven ook als senior deskundige werken bij ons bureau. Peter Bügel als gebiedsontwikkelaar, Henk Veldhuis als senior adviseur voor de leefomgeving. Aftredend directeur Jan Oosterkamp blijft zijn rol vervullen bij Team Amersfoort als senior jurist en specialist Omgevingwet.

Ook met dit nieuwe directieteam (bestaande uit Pieter Schollema, Wies ten Have, Peter Bügel en Henk Veldhuis) zijn we bij BügelHajema klaar voor een nieuw en (ongetwijfeld) enerverend jaar!

Lees meer

Vacature Adviseur milieu

vacaturemilieuBen jij een ervaren allround adviseur milieu met specifieke kennis van verkeer en mobiliteit? Vind jij het leuk om een team leergierige junior adviseurs te bekwamen in jouw vakgebied? Dan komen wij graag met jou in contact!

Lees verder...

Omgevingsplan maakt kiezen tussen bekend en nieuw eenvoudiger

DoornspijkMet de gemeente Elburg maakt BugelHajema een omgevingsplan voor de kern Doornspijk. Met dit omgevingsplan als leidraad maken we een ‘casco’ (basisstructuur) voor het gehele omgevingsplan van de gemeente Elburg. Het blijkt een waardevolle en leerzame casus.

Casco en omgevingsplan: Twee vliegen in één klap
Het is voor elke gemeente belangrijk om te beschikken over een basisstructuur, oftewel een casco, voor het omgevingsplan. Met het casco kan een gemeente richting 2029 stapsgewijs het gebiedsdekkende omgevingsplan invullen. De gemeente Elburg kiest ervoor dit casco te ontwikkelen volgend op het eerste concrete omgevingsplan. Dat is ontzettend waardevol, omdat het nadenken over een casco los van inhoud, een hele lastige, theoretische exercitie kan zijn. Door direct een omgevingsplan te maken, toetsen we het casco meteen in de praktijk. Daardoor overzien we beter wat de praktische gevolgen zijn van gemaakte keuzes. Aan de hand daarvan kunnen we het casco aanscherpen en verbeteren, nog voordat de gemeente het vaststelt.

Lees meer

Het regielek van de Omgevingswet nodigt uit tot een nieuwe aanpak

drone1De Omgevingswet maakt van decentralisatie een centraal thema; gemeenten zijn straks hoofdverantwoordelijk. En dat terwijl de ruimtelijke opgaven in Nederland steeds vaker de gemeentegrenzen overschrijden. Ze laten zich niet meer managen als lokale kwesties.
Zo ontstaat een regielek. Het projectbesluit biedt een oplossing.

Bijna 10 jaar geleden hoorde Nederland voor het eerst over de Omgevingswet. Dat was tijdens de Troonrede van 2013. Onze vorst hield ons voor dat er een nieuwe wet komt voor de fysieke leefomgeving, die de ruimtelijke procedures vereenvoudigt en versnelt zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Lees meer

RUST in de transitiefase naar de Omgevingswet!

omgevingswet36 stappen: hoe u chaos voorkomt in de periode tot 1 juli 2022
Door Janneke Schurer en Jan Oosterkamp

Na jaren van voorbereiding gaat op 1 juli 2022 de Omgevingswet van start.
Dat vraagt een flinke eindsprint en zorgt her en der voor kopzorgen. Want kunnen we dan Omgevingsplannen maken? Werkt het Digitaal Stelsel (DSO)? Zijn we in staat om vergunningen te verlenen binnen de wettelijke termijnen? En geeft onze Omgevingsvisie voldoende houvast?
Zijn deze zorgen herkenbaar? Dan is de adaptiefase een uitkomst. Een adaptiefase is een periode waarin de gemeente de tijd neemt om al lerend en werkend de weg te vinden in de Omgevingswet. Belangrijkste is dat niet alle energie naar het opstellen van een Omgevingsplan gaat. Dat kan later! Die energie kan een gemeente beter stoppen in het op orde hebben van de dienstverlening. Daar zijn 6 belangrijke stappen voor nodig.
Met de adaptatiefase bereid je je goed en grondig voor op de Omgevingswet. Het zorgt voor rust op 1 juli. Hoe doe je dat?

Lees meer

3 ontwikkelrichtingen voor de nieuwbouwwijk Oldebroek West 3

oldebroekDe druk op de woningmarkt wordt alsmaar heftiger, ook in de gemeente Oldebroek. Met het afronden van nieuwbouwproject Oldebroek-West 2 staat fase 3 al op de agenda. In een enthousiast ontwerpteam zijn we de afgelopen tijd aan de slag gegaan met het ontwikkelen van drie ontwikkelrichtingen van de nieuwbouwwijk Oldebroek-West 3. Met als reden: de inwoners van Oldebroek hun voorkeur laten uitspreken over welke ontwikkelrichting het beste past bij hun Oldebroek.

Bekijk de digitale informatieomgeving
Om de drie ontwikkelrichtingen duidelijk te presenteren maakten we een digitale informatieruimte. Bewoners van Oldebroek konden zo de drie ontwikkelrichtingen inzien en hun voorkeur voor een favoriete richting uitspreken via een (digitale) enquête. Ook konden ze hun eigen tips en suggesties doorgeven. We lieten ook zien hoe de verschillende ideeën tot stand zijn gekomen.
Benieuwd naar de ontwikkelrichtingen? Bekijk ze via:
https://bugelhajema.maglr.com/3-ontwikkelrichtingen-oldebroek-west-iii

Lees meer