Vacature Projectassistent Assen (32-40 uur)

teamassenBen jij een kei in het organiseren en regelen van zaken en houd jij hierbij alle relevante aspecten in het oog? Voor ons team in Assen zoeken wij een enthousiaste collega.

Onze omgeving, jouw functie
Heb jij het in je om de nieuwe proactieve projectassistent van ons team in Assen te worden? Ter ondersteuning van de projectleiders verricht jij werkzaamheden bij het coördineren en beheren van projecten; dit is wat jij goed kan! Je werkt zelfstandig (binnen het team) en signaleert kansen de projectleiders te ontlasten. Hierbij heb je ook regelmatig contact met externe partijen.

Concreet zijn jouw taken:

  • Het uitvoeren van (ondersteunende) werkzaamheden met betrekking tot onderhanden zijnde projecten, van offerte tot oplevering. Hierbij kan worden gedacht aan planning, voortgangsbewaking, notuleren, opstellen offertes, doorvoeren correcties/redigeren, het uitzetten en coördineren van verschillende onderzoeken, kwaliteitsbewaking et cetera.
  • Het onderhouden van contacten met externen voor zover nodig voor de uitvoering van de opdracht.

Lees meer

Vacature Ecoloog

Heb jij passie voor alles wat leeft en denk je graag mee over de ecologische aspecten van projecten, hetzij vanuit een toetsing aan de natuurwetgeving, hetzij vanuit ecologische potenties van een specifieke locatie? Voor ons team zoeken wij een enthousiaste collega.

Lees meer

Omgevingsvisie in beeld

heerhugowaard langedijkBekijk hier de inspirerende animatiefilm van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard over hun Omgevingsvisie die op dit moment in wording is.

Lees meer

Parkeernormen in één keer borgen in het bestemmingsplan

Op 1 juli 2018 vervalt definitief de aanvullende werking van de parkeernormen uit de Bouwverordening. Normering van parkeren moet dan door gemeenten op een andere wijze zijn vastgelegd. Lang niet iedere gemeente voldoet hier aan. Terwijl het mogelijk is in één keer te voldoen aan de verplichting de parkeernormen in een bestemmingsplan te borgen, door het opstellen van een Facetbestemmingsplan Parkeren voor het hele gemeentelijke grondgebied. Met nog 4 maanden voor de boeg is dat haalbaar.

Op 29 november 2014 is de Reparatiewet BZK 2014 in werking getreden. Als gevolg hiervan is artikel 8, vijfde lid van de Woningwet vervallen. Dat betekent dat stedenbouwkundige voorschriften, zoals parkeernormen, voor nieuwe bestemmingsplannen niet langer in een gemeentelijke bouwverordening mogen worden opgenomen. In de bepaling was voorzien in een overgangsregeling tot 1 juli 2018. Dat betekent dat gemeenten tot die tijd de ruimte hebben om een parkeerregeling op te nemen in hun bestemmingsplannen.

Lees meer

Branchering in bestemmingsplannen wordt steeds lastiger: detailhandel als dienst

Brancheonderscheid in bestemmingsplannen vroeg altijd al een gedegen onderbouwing. Hoewel het nieuwe Bro (2008) explicieter tot uitdrukking bracht dat het onderscheid wel was toegestaan betekende dit niet dat daarmee branchering makkelijk werd. In zijn recente uitspraak van 30 januari 2018 heeft het Hof van Justitie van de EU aangegeven dat detailhandel een dienst is in de zin van de Dienstenrichtlijn (2006/123) van de EU. Hierdoor valt detailhandel onder de toetsingscriteria voor vrij verkeer van diensten. 

In deze uitspraak, die veel aandacht krijgt van experts, wordt ook de vraag behandeld in hoeverre het onderscheid tussen volumineuze en niet-volumineuze detailhandel en branchering in het algemeen, kan worden gemaakt in een bestemmingsplan.

Lees meer

Aan de slag met het PIP voor de aanleg van de N279

n279In samenwerking met ingenieursbureau Tauw gaan we in februari aan de slag om het PIP en het realisatiecontract op te stellen voor de aanleg van de N279 (Noord-Brabant). Van de uitgenodigde bureaus scoorde de combinatie Tauw/BügelHajema het beste op basis van de verhouding prijs en kwaliteit.

Om de doorstroming en de verkeersveiligheid op de weg te verbeteren is een aanpassing van de provinciale weg nodig. Met name veel aansluitingen en kruisingen worden ongelijkvloers gemaakt. Het PIP (provinciaal inpassingsplan) gaat vastleggen waar precies welke bestemming komt voor de weg en de directe omgeving. In werkateliers wordt al met bewoners gesproken over de veranderingen.

Lees meer

Omgevingsvisie Giessenlanden unaniem aangenomen

giessenlandenIn de laatste maand van 2017 kwam de gemeenteraad van Giessenlanden bijeen om de Omgevingsvisie vast te stellen. Met complimenten voor het proces en het dynamische, toekomstgerichte document is de Omgevingsvisie unaniem aangenomen.

brOok uit dit project blijkt weer dat het investeren in het proces bij het opstellen van Omgevingsvisies een enorme meerwaarde heeft. In Giessenlanden werd geïnventariseerd bij college, raad en stakeholders. Maar ook door dorpsraden te houden in álle dorpen in de gemeente. Iedereen praatte mee. In drie arenadebatten werden vervolgens de verbindingen gelegd tussen de opgehaalde informatie. Het schrijven van de visie is onderdeel van deze fase. Maar de kracht zit in het debat, in het gesprek om ideeën en meningen uit te wissen.

Lees meer