BügelHajema in raamovereenkomst Advies- en Ingenieursdiensten provincie Overijssel

Net voor het einde van het jaar 2012 kregen BügelHajema Adviseurs BV en Aequator Groen & Ruimte BV definitief bericht van de provincie Overijssel dat ze als combinatie op de beide ingeschreven percelen geselecteerd zijn. De bijzondere vorm van aanbesteding, waarin het aantal percelen waarop mocht worden ingeschreven beperkt was tot twee, vroeg ons inziens om een combinatie van middelgrootte bureaus. Vanwege de overlap tussen water en ruimtelijke ordening/planologie, was een combinatie die in een eerdere samenwerking ook succesvol is gebleken  snel gemaakt. Wij zijn dan ook bijzonder ingenomen met de kwalificatie op beide percelen (Water – Ruimtelijke ordening en Planologie). Inmiddels hebben de heren ir. Peter Sloot (Aequator Groen & Ruimte) en drs. Peter Bügel van (BügelHajema Adviseurs BV) de raamovereenkomst getekend.

BügelHajema Adviseurs werkt mee aan plannen voor Luchthaven Twente

Het gebied van het militaire vliegveld Twente (gelegen tussen Enschede, Hengelo en Oldenzaal) wordt herontwikkeld tot een burgervliegveld, omgeven door natuurgebied en voorzien van een geheel nieuw bedrijven- en leisureconcept. Hiervoor is een samenwerkingsverband opgericht tussen verschillende overheden onder de naam Area Development Twente (ADT).

Lees meer

BügelHajema Adviseurs behaalt het certificaat ISO 9001!

DNV MC ISO9001 zwBügelHajema Adviseurs besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van zijn producten en diensten.  Wij vinden dat kwaliteit het resultaat is van een continu verbeterproces. Dit proces vindt plaats binnen onze integere en transparante werkomgeving. Daarbij staat de klant voor ons centraal. Het kwaliteitsmanagementsysteem is dan ook een belangrijk onderdeel van het bureaubeleid.

Lees meer