Vacature Adviseur voor de leefomgeving (24-40 uur)

Werk je met plezier in de fysieke leefomgeving en ben je op zoek naar iets nieuws? Wij zoeken enthousiaste collega’s die hun ervaring meebrengen.

Lees meer...stedelijkeontwikkeling

Omgevingsvisie Hoeksche Waard unaniem vastgesteld!

hoeksewaardOp 17 december jl. is de omgevingsvisie Hoeksche Waard unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. Het begon met een SRV wagen waarin we de dorpen en festivals zijn langsgegaan. Dat heeft er mede toe geleid dat er 200 mensen bereid waren om mee te bouwen aan de visie in waardmakerteams. En het resultaat is samengebracht in de omgevingsvisie. Waardmaken = Hoeksche Werken + Hoeksche Waarden. Met de visie wordt iedereen uitgenodigd hieraan bij te dragen.
Een mooie afsluiting dat nu ook de gemeenteraad unaniem achter dit mooie resultaat is gaan staan.

Lees meer

Omgevingsvisie en RES, een proces onder hoogspanning

resHet opstellen van een Regionale Energie Strategie (RES) zet ook het opstellen van een omgevingsvisie op scherp. Zo globaal, uitnodigend en visionair als een omgevingsvisie is, zo dwingend is de RES. Qua resultaat én tempo.

Dat creëert hoogspanning. Wat kunt u doen als de omgevingsvisie samenvalt met de RES? Tien tips op een rij:

Lees meer

Waardmakers leveren waardevolle Omgevingsvisie op

hoeksewaardDe interactieve methode van gemeente Hoeksche Waard om een Omgevingsvisie te maken, blijft opvallen.

De methodiek die we ontwikkelden, is inmiddels als succesvol praktijkverhaal opgenomen op de website van Aan de slag met de Omgevingswet. Daar zijn we, net als de gemeente Hoeksche Waard, best een beetje trots op! De gemeente maakte de Omgevingsvisie samen met actieve inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, de zogenoemde waardmakers. Hoe dat gegaan is leest u in het interview met Karin van Gammeren. Hierin staan veel tips die ook in andere processen van pas kunnen komen.

Lees meer

Nieuwe collega: Rudy Brons

Team Amersfoort is sinds kort versterkt met de komst van landschapsarchitect Rudy Brons. Onze nieuwe senior adviseur zet zich al tientallen jaren met hart en ziel in voor zijn vakgebied. Een groot deel van die tijd stond hij aan het roer van zijn eigen ontwerpbureau. Rudy werkte aan vele landschapsinrichtingsplannen en beeldkwaliteitsplannen en creëerde daarmee een indrukwekkend portfolio. Hij is niet alleen bekend met de veelzijdigheid van het Nederlandse landschap, maar werkte ook aan projecten in China, Australië en Tasmanië. Raakt u toevallig met Rudy in gesprek hierover, dan kunt u rekenen op een bevlogen en inspirerend betoog. De input van andere culturen is waardevol en verruimt je blik. Het maakt dat ook andere oplossingen voor een opgave aan bod komen. In Japan hebben ze een andere kijk op ons vakgebied dan in het Verenigd Koninkrijk. Dat is inspirerend.

Lees meer

De Omgevingsregeling: Hoe zit het met participatie?

cursussenMag de gemeente besluiten om participatie bij de voorbereiding van een omgevingsvergunning verplicht te stellen? Die vraag kwam aan de orde tijdens onze cursus ‘omgevingsplan voor omgevingsdiensten' voor medewerkers van de Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

De algemene consensus was dat dat mag. Participatie is immers een heel belangrijk onderwerp binnen de Omgevingswet. Bovendien geeft de Omgevingswet gemeenten heel veel vrijheid om eigen beleid en regelgeving op te stellen als het gaat om de fysieke leefomgeving.

Eenmaal thuis wilde ik natuurlijk wel het naadje van de kous weten. Geheel toevallig werd juist de volgende dag de Omgevingsregeling gepubliceerd in de Staatscourant. Hierin zijn regels over participatie bij omgevingsvergunningen opgenomen. En daar valt te lezen (in artikel 7.4): bij een aanvraag wordt aangegeven of burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de aanvraag zijn betrokken. Met andere woorden: een initiatiefnemer is vrij of hij bij zijn aanvraag iets aan participatie wil doen. Hij is alleen verplicht om bij de aanvraag aan te geven óf hij dat heeft gedaan. En hij moet ook (dat staat in lid 2) de resultaten daarvan beschrijven.

Lees meer

Omgevingswetspel: Rad van Instrumenten

radvaninstrumentenHeeft u al kennis gemaakt met ons nieuwste Omgevingswetspel? Met het Rad van Instrumenten bekijken we hoe u de omgevingsvisie, het omgevingsplan en het programma optimaal inzet. En, minstens zo belangrijk, op welke wijze horen deze instrumenten van de Omgevingswet bij elkaar en versterken ze elkaar?

Het Rad van Instrumenten gaat in op deze actuele vragen, nu de nieuwe Omgevingswet over iets meer dan een jaar in werking treedt.

Lees meer