De Omgevingsregeling: Hoe zit het met participatie?

cursussenMag de gemeente besluiten om participatie bij de voorbereiding van een omgevingsvergunning verplicht te stellen? Die vraag kwam aan de orde tijdens onze cursus ‘omgevingsplan voor omgevingsdiensten' voor medewerkers van de Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

De algemene consensus was dat dat mag. Participatie is immers een heel belangrijk onderwerp binnen de Omgevingswet. Bovendien geeft de Omgevingswet gemeenten heel veel vrijheid om eigen beleid en regelgeving op te stellen als het gaat om de fysieke leefomgeving.

Eenmaal thuis wilde ik natuurlijk wel het naadje van de kous weten. Geheel toevallig werd juist de volgende dag de Omgevingsregeling gepubliceerd in de Staatscourant. Hierin zijn regels over participatie bij omgevingsvergunningen opgenomen. En daar valt te lezen (in artikel 7.4): bij een aanvraag wordt aangegeven of burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de aanvraag zijn betrokken. Met andere woorden: een initiatiefnemer is vrij of hij bij zijn aanvraag iets aan participatie wil doen. Hij is alleen verplicht om bij de aanvraag aan te geven óf hij dat heeft gedaan. En hij moet ook (dat staat in lid 2) de resultaten daarvan beschrijven.

Lees meer

Omgevingswetspel: Rad van Instrumenten

radvaninstrumentenHeeft u al kennis gemaakt met ons nieuwste Omgevingswetspel? Met het Rad van Instrumenten bekijken we hoe u de omgevingsvisie, het omgevingsplan en het programma optimaal inzet. En, minstens zo belangrijk, op welke wijze horen deze instrumenten van de Omgevingswet bij elkaar en versterken ze elkaar?

Het Rad van Instrumenten gaat in op deze actuele vragen, nu de nieuwe Omgevingswet over iets meer dan een jaar in werking treedt.

Lees meer

Integratie van verordeningen: hoe om te gaan met instructie- en delegatieregels in het omgevingsplan

albertjanHoe integreren we regels en verordeningen in een nieuw omgevingsplan? Nu de inwerkingtreding van de Omgevingswet dichterbij komt, beraden steeds meer gemeenten zich op deze vraag. Er zijn al gemeenten die verordeningen onderbrengen in één gemeentelijke omgevingsverordening. Met als doel om deze regels bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet eenvoudiger ingepast in het omgevingsplan onder te brengen. Uit de tot nu toe gepubliceerde verordeningen blijkt vooral dat het nog om samenvoegingen gaat. Gemeenten zijn heel voorzichtig met het opschonen en integreren van regels. De integratie van regels in het omgevingsplan is minder eenvoudig dan het lijkt. Het vraagt een goede voorbereiding en er moeten nogal wat keuzes worden gemaakt.

Lees meer

Even voorstellen: Nieuwe jurist Eva Brascamp

Sinds 1 september is ons team in Amersfoort versterkt met een nieuwe jurist Omgevingsrecht.

Eva is een ervaren jurist op het gebied van het ruimtelijke ordeningsrecht en het daarmee samenhangende milieurecht. Afgestudeerd aan de universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden heeft ze sindsdien vooral haar sporen als jurist verdient in de Randstad. Door haar eerdere werk voor het Havenbedrijf Rotterdam en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ze veel ervaring met grote infrastructurele projecten en activiteiten in een industriële omgeving.

Lees meer

Niets is zo eigen als een Omgevingsvisie

omgevingsplan2BügelHajema stond aan de wieg van de allereerste Omgevingsvisie, voor gemeente Hellendoorn. Maar sindsdien zaten we niet stil! We werken met veel gemeenten aan het opstellen van hun omgevingsvisie. De aanpak om zo’n visie te maken verschilt per gemeente. En daarmee verschilt ook onze rol als adviseur. Want elke omgevingsvisie is maatwerk. We zetten wat voorbeelden op rij:

Lees meer

20 Waardmakerteams maken omgevingsvisie

waardmakersDe gemeente Hoeksche Waard heeft een prachtig magazine uitgebracht over het proces van totstandkoming van de Omgevingsvisie Hoeksche Waard. Dit als dank aan 200 Waardmakers; inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit de Hoeksche Waard. In 20 teams maakten de Waardmakers hun eigen visie, rekening houdend met de opgaven waar de Hoeksche Waard voor staat. De visies waren van hoog niveau en gelukkig waren veel Waardmakers het in grote lijnen met elkaar eens. Adviseurs BMC en BügelHajema brachten alle visies samen tot één omgevingsvisie. Na de zomer zal de omgevingsvisie nog de formele procedure doorlopen, waarna vaststelling kan plaatsvinden.

Lees meer

Uitdagend ruimtelijk ontwerp voor nieuw plein in Hardenberg

hardenbergNederland is een plein rijker! Ongeveer 1,5 jaar geleden startte Bügelhajema Adviseurs het ontwerpproces voor het Wilhelminaplein in het centrum van Hardenberg. Met een adviesgroep van bewoners en ondernemers en gemeente is een ontwerp gemaakt. Daarbij is gezocht naar een balans tussen verblijven, toegankelijkheid en routing (ook voor parkeren). Ook het historische karakter en de bijzondere openbare functies (kerken en museum) moesten verwerkt worden in het ontwerp. Technisch waren er behoorlijke hoogteverschillen op te lossen. En last but not least stond op het wensenlijstje meer ruimte voor kleinschalige evenementen.

Lees meer