Herinrichtingsplan Groningerstraatweg in Twijzel gerealiseerd

ontwerpstadendorp

Op 19 september 2014 is de Groningerstraatweg (N355) in Twijzel officieel geopend. Het basisontwerp voor deze herinrichting is door BugelHajema adviseurs gemaakt in opdracht van de provincie Fryslân. De provincie heeft de uitwerking en realisering verzorgd. Op bijgaande afbeeldingen is te zien hoe het was, hoe het zou moeten en hoe het is geworden (NB het werk is nog niet geheel afgerond). Ons werk ging gepaard met een intensief communicatietraject met de bewoners van Twijzel. Bij de feestelijke opening bleek uit de gesprekken dat de bewoners blij zijn met de herinrichting. Voor hen voelt het alsof de verkeersweg weer teruggegeven wordt aan het dorp.

Lees meer

Raadweten

Na de verkiezingen van 19 maart jl. zijn in Nederland weer veel nieuwe raadsleden geïnstalleerd. In hun functie krijgen zij de komende raadsperiode met een veelvoud aan onderwerpen te maken. Eén daarvan is de ruimtelijke ordening en alles wat daarmee samenhangt.

Voor hen, maar eigenlijk voor iedereen die werkzaam of geïnteresseerd is in de ruimtelijke ordening, ontwikkelden wij de web-app 'Raadweten'. Deze app belicht de rol van raadsleden en bestuurders in de ruimtelijke ordening, maar bevat ook een op de ruimtelijke ordening toegesneden begrippenlijst en een tool om voor een bepaald adres de geldende ruimtelijke plannen te raadplegen.

Onze web-app ‘Raadweten’ werkt op alle digitale platforms. U kunt de app bereiken via: www.raadweten.nl.

raadweten device3

 

BügelHajema levert bijdrage aan praktijkbijeenkomst Tapijnkazerne in Maastricht

In 2013 zullen de contouren van de Omgevingswet duidelijk worden. Maar ook binnen de bestaande kaders blijken er veel mogelijkheden te zijn om zaken eenvoudiger en beter te laten verlopen, de dienstverlening te verbeteren en ontwikkeling van de leefomgeving eenvoudiger te maken: het kan nu al eenvoudig beter. Platform31 organiseert in samenwerking met het Ministerie van I&M een reeks praktijkbijeenkomsten door het gehele land. In de praktijkbijeenkomsten ziet u goede voorbeelden waar nu al eenvoudig beter wordt gewerkt. Platform31 nodigt u uit om op woensdag 12 juni a.s. mee te gaan naar het de Tapijnkazerne in Maastricht.

Lees meer

BügelHajema in raamovereenkomst Advies- en Ingenieursdiensten provincie Overijssel

Net voor het einde van het jaar 2012 kregen BügelHajema Adviseurs BV en Aequator Groen & Ruimte BV definitief bericht van de provincie Overijssel dat ze als combinatie op de beide ingeschreven percelen geselecteerd zijn. De bijzondere vorm van aanbesteding, waarin het aantal percelen waarop mocht worden ingeschreven beperkt was tot twee, vroeg ons inziens om een combinatie van middelgrootte bureaus. Vanwege de overlap tussen water en ruimtelijke ordening/planologie, was een combinatie die in een eerdere samenwerking ook succesvol is gebleken  snel gemaakt. Wij zijn dan ook bijzonder ingenomen met de kwalificatie op beide percelen (Water – Ruimtelijke ordening en Planologie). Inmiddels hebben de heren ir. Peter Sloot (Aequator Groen & Ruimte) en drs. Peter Bügel van (BügelHajema Adviseurs BV) de raamovereenkomst getekend.

BügelHajema Adviseurs werkt mee aan plannen voor Luchthaven Twente

Het gebied van het militaire vliegveld Twente (gelegen tussen Enschede, Hengelo en Oldenzaal) wordt herontwikkeld tot een burgervliegveld, omgeven door natuurgebied en voorzien van een geheel nieuw bedrijven- en leisureconcept. Hiervoor is een samenwerkingsverband opgericht tussen verschillende overheden onder de naam Area Development Twente (ADT).

Lees meer

BügelHajema Adviseurs behaalt het certificaat ISO 9001!

DNV MC ISO9001 zwBügelHajema Adviseurs besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van zijn producten en diensten.  Wij vinden dat kwaliteit het resultaat is van een continu verbeterproces. Dit proces vindt plaats binnen onze integere en transparante werkomgeving. Daarbij staat de klant voor ons centraal. Het kwaliteitsmanagementsysteem is dan ook een belangrijk onderdeel van het bureaubeleid.

Lees meer