5x Omgevingswet

5 manieren om op een andere manier kennis te maken met vele facetten van de Omgevingswet:

Escaperoom Omgevingswet
De Escaperoom Omgevingswet is een actief spel waarin de deelnemers spelenderwijs kennismaken met begrippen uit de Omgevingswet zoals: ‘initiatief centraal’, ‘van controle naar vertrouwen’ en ‘dynamische beleidscyclus’. Dit succesnummer uit ons pakket ‘Omgevinswetspellen’ is al ruim 60x gespeeld door gemeenten. De escaperoom wordt gespeeld in combinatie met een algemene introductie op de Omgevingswet.

Lees meer

Energie- en klimaatbeleid, goed voor de natuur?

Een paradox: De natuur komt in de knel door de mooie ontwikkelingen op het gebied van energie en klimaat. Deze ontwikkelingen, gericht op een duurzame toekomst, zijn niet altijd positief voor de plaatselijke flora en fauna. En dat terwijl er volop kansen zijn om natuur mee te koppelen aan nieuw klimaatbeleid. Natuur kan vaak zonder noemenswaardige kosten worden opgenomen in nieuwe duurzaamheidsplannen. Hoe dit kan? Wij zetten vier kansen op een rij, waar u morgen mee aan de slag kunt:

Lees meer

Cultuurhistorie in ruimtelijke plannen

LandgoedAppelHoe worden cultuurhistorische waarden verankerd in een bestemmingsplan? Sinds in 2011 het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is gewijzigd, moet de toelichting van een bestemmingsplan hier verplicht op ingaan. Er dient een beschrijving opgenomen te worden van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden rekening is gehouden. In de Nota van Toelichting is aangegeven dat gemeenten een analyse moeten verrichten van de cultuurhistorische waarden – in al hun facetten - in een bestemmingsplangebied. Daar moeten vervolgens conclusies aan verbonden worden die in een ruimtelijk plan verankerd worden. De cultuurhistorische waarden hebben betrekking op sporen, objecten, patronen en structuren die (zichtbaar of niet zichtbaar) onderdeel uitmaken van onze leefomgeving en een beeld geven van een historische situatie of ontwikkeling. Met deze regeling is bewerkstelligd dat de cultuurhistorische belangen vooraan in het planvormingsproces worden meegewogen en actueel blijven (zie Stb. 2011, 339).

Lees meer

OMGEVINGSWETDOEN Samenwerkingsverband met Pentascope en Berenschot

omgevingswetdoenOMGEVINGSWETDOEN verbindt leren met de praktijk. Een doe-gerichte aanpak voor overheden, om de kernbegrippen in de vingers te krijgen. Met de unieke kennis en vaardigheden van drie adviesbureaus hebben we een aanpak ontwikkeld waarin geleerd wordt hoe u integraal werkt en hoe de samenleving echt betrokken blijft.

Dat wordt gedaan door te werken met een praktijkcasus, afkomstig uit uw eigen organisatie. Over de Omgevingswet moet u per slot van rekening niet te veel praten, u moet het gewoon doen!

Lees meer

Blog: Met succes oefenen met de Omgevingswet: tafeltjesgesprekken!

henkveldhuisDe nieuwe Omgevingswet komt eraan! We kunnen rustig wachten tot het 2021 wordt, óf nu al oefenen met de aanstaande veranderingen. Ik probeer in mijn werk altijd te zoeken naar nieuwe aanpakken, nieuwe regelingen of andere vernieuwingen. Dat houdt je werk leuk en brengt je verder. Dus laat mij maar oefenen met de Omgevingswet!

Zo werken we nu al met een meer participerende aanpak in de geest van de Omgevingswet. Geen inspraak (achteraf) maar voorspraak, co-creatie en dialoog.

Lees meer

Wij feliciteren de vijf ministers van het nieuwe kabinet Rutte III die de nieuwe omgevingswet verder vorm gaan geven!

kabinetBeste Kajsa, Cora, Carola, Eric en Hugo,

Van harte gefeliciteerd met jullie benoeming tot minister in het kabinet Rutte III. Een nieuw kabinet dat van groot belang zal zijn voor datgene waar wij dagelijks met hart en ziel aan mogen werken, de kwaliteit van onze fysieke leefomgeving.

Lees meer

Inzetten van Omgevingswet bij NIMBY-projecten. Een casus.

Maak een plan dat draagvlak heeft, dat alle belangen behartigt en dat uitvoerbaar is binnen een bepaalde termijn. Dat was de opdracht die ons bureau meekreeg om een ‘NIMBY-project’ los te trekken. De kernbegrippen van de Omgevingswet kunnen juist voor NIMBY-projecten heel geschikt zijn. Deze projecten vragen om een integrale benadering, met duidelijke kaders maar zonder vooraf ingevuld eindresultaat. Participatie en samenwerken zijn essentieel om te komen tot een gedragen plan, waarbij van iedereen gevraagd wordt om mee te ‘bewegen’. Zo kan een plan ontstaan dat in brede zin leidt tot kwaliteitswinst.

Lees meer