Opruimen! Begin met het opschonen van ruimtelijkeplannen.

ruimtelijkeplannen2

Bestemmingsplannen publiceren we op ruimtelijkeplannen.nl. Deze functie verdwijnt als de Omgevingswet in werking treedt. Het omgevingsloket neemt de functie van ruimtelijkeplannen.nl over. Een groot deel van uw huidige planvoorraad maakt vanaf dat moment onderdeel uit van het tijdelijk omgevingsplan. Het is belangrijk dat u op tijd alle concept plannen en vervallen plannen verwijdert.

Lees meer

Een digitale bewonersavond, kan dat?

thuisbewonersavond

BügelHajema werkt aan plannen die de omgeving veranderen. Daarom zoeken we actief contact met bewoners en belanghebbenden. Om te informeren, draagvlak te verkrijgen én inzichten op te halen. Inzichten waarmee we een plan kunnen uitwerken, aanpassen en invullen. Nu bijeenkomsten tot juni sowieso niet mogelijk zijn door de coronamaatregelen, pakken we dit interactief aan. Ook uw plan kunnen we zo presenteren. Op ons eigen Maglr platform maken we voor uw project een dynamische participatie omgeving. Daarin lichten we het plan toe met afbeeldingen en achtergrondinformatie. Maar daarin kunnen we bijvoorbeeld ook:

Lees meer

Anders dan anders, maar we zijn er!

thuiswerkenHoe is het met u? Wat is er korte tijd veel veranderd! Nederland schakelt om, en natuurlijk schakelen wij mee. Veel van onze collega’s werken thuis en de eerste ‘vergaderingen op afstand’ zijn achter de rug. Bijeenkomsten en vergaderingen op locatie vervangen we door digitaal contact. Zo houden we de vaart er zo veel mogelijk in, ook voor uw projecten en plannen.

Hebt u vragen? Of zoekt u contact met ons bureau? Dat kan via de normale kanalen. De telefoon wordt bemand, collega’s beantwoorden hun mail en hun mobiel. Soms duurt dit misschien wat langer, omdat we ook thuis alle ballen in de lucht houden. Anders dan anders, maar we zijn er!

Behalve de telefoon of email gebruiken we ook andere vergadermiddelen, we kunnen dus persoonlijk met u overleggen. Ook kunnen we onze digitale middelen inzetten om informatieavonden of presentaties te vervangen voor een online alternatief. Zo brengen we plannen en projecten toch verder!

Ons bureau sluit aan bij de adviezen van het RIVM over het Coronavirus. Onze aller gezondheid en veiligheid is nu het belangrijkste. Onze werkzaamheden passen we hierop aan, maar ze stoppen niet.

We hopen u snel in goede gezondheid weer te kunnen treffen, tijdens een cursus, een vergadering of een inspirerende dag over de Omgevingswet!

Het lot van de wijzigingsbevoegdheid

beeldkwaliteitsbeleidDe wijzigingsbevoegdheid. Uitkomst voor ontwikkelingen die bij het opstellen van een bestemmingsplan nog niet duidelijk zijn. Of voor plangebieden waar verandering gewenst is, maar een plan zich nog niet heeft aangediend. De Raad stelt de kaders vast in het bestemmingsplan en B&W stelt het wijzigingsplan vast.

Hoe gaat het verder met de oude wijzigingsbevoegdheden onder de nieuwe Wet? En welke nieuwe mogelijkheden zijn er straks?

Maakt u al gebruik van de rijksbijdrage voor een kerkenvisie?

kerkMaak duurzaam toekomstperspectief voor uw kerkgebouwen.

Ze staan in bijna elk dorp en elke stad: kerken. Het zijn eyecatchers. Prachtig vormgegeven met een rijke historie en een hoge emotionele waarde. Hoe fraai ook, hoge onderhoudskosten in combinatie met een krimpend ledenbestand maken kerken ook een (soms zware) last. Daarom biedt het Rijk nu de helpende hand: tot 2022 is budget beschikbaar voor het opzetten van een kerkenvisie.

Uw (burgerlijke) gemeente kan budget aanvragen om een visie op te stellen. Een kerkenvisie heeft tot doel om met eigenaren, gebruikers en deskundigen een toekomstperspectief te maken. In de visie staat beschreven bij welke kerken behoud voorop staat en waar ruimte is voor veranderingen. Bijvoorbeeld een wijziging naar wonen, een appartementencomplex, hotel, winkel, garage of zelfs een skatehal. Allemaal voorbeelden uit de praktijk.

Bent u al op de hoogte van de mogelijkheden? Of moet u nog aan de slag met uw kerkenvisie? Wij helpen u graag verder.

HET LOT VAN DE WIJZIGINGSBEVOEGDHEID: Nieuwe wijzigingsbevoegdheden onder de omgevingswet

De wijzigingsbevoegdheid. Uitkomst voor ontwikkelingen die bij het opstellen van een bestemmingsplan nog niet duidelijk zijn. Of voor plangebieden waar verandering gewenst is, maar een plan zich nog niet heeft aangediend. De Raad stelt de kaders vast in het bestemmingsplan en het wijzigingsplan kan verder door B&W worden vastgesteld.

De wijzigingsbevoegdheid zal verdwijnen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Welke instrumenten kan een gemeente onder de Omgevingswet inzetten om in een omgevingsplan om te gaan met nieuwe ontwikkelingen die nog niet concreet zijn?

Wijzigingsbevoegdheid via delegatie
De wetgever heeft ervoor gekozen om geen expliciete regeling voor wijzigingsbevoegdheden (en uitwerkingsplichten of het stellen van nadere eisen) op te nemen. In plaats daarvan komt een algemene delegatiemogelijkheid: de gemeenteraad kan een delegatiebesluit nemen waarmee B&W de bevoegdheid krijgt om delen van het omgevingsplan te wijzigen (artikel 2.8 Omgevingswet). Volgens de Memorie van toelichting kan hiermee hetzelfde worden bereikt als met de wijzigingsbevoegdheid. Procedureel gesproken klopt dat; net als met een wijzigingsbevoegdheid schept het delegatiebesluit de mogelijkheid dat B&W, zonder de raad daarin verder te kennen, het omgevingsplan wijzigt. En net als met een wijzigingsbevoegdheid kan (en moet) het delegatiebesluit de randvoorwaarden aangeven waarbinnen B&W moet opereren.
Er zijn wel belangrijke praktische verschillen:

Lees meer

HET LOT VAN DE WIJZIGINGSBEVOEGDHEID: Oude wijzigingsbevoegdheden en het overgangsrecht

De wijzigingsbevoegdheid. Uitkomst voor ontwikkelingen die bij het opstellen van een bestemmingsplan nog niet duidelijk zijn. Of voor plangebieden waar verandering gewenst is, maar een plan zich nog niet heeft aangediend. De Raad stelt de kaders vast in het bestemmingsplan en B&W stelt het wijzigingsplan vast.

De wijzigingsbevoegdheid zal verdwijnen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Wat is het lot van bestaande wijzigingsbevoegdheden die in bestemmingsplannen zijn opgenomen?

Overgangsrecht
Omdat de wijzigingsbevoegdheid als specifiek instrument niet terugkeert, kijken we naar het overgangsrecht om te bepalen wat er nog met een oude wijzigingsbevoegdheid kan. Wat direct opvalt: er is géén overgangsrecht waarmee een bestaande wijzigingsbevoegdheid nog een-op-een kan worden toegepast. Daar is bewust voor gekozen. Dit komt door de regels voor het omzetten van het tijdelijk deel van het omgevingsplan (waar het bestemmingsplan onderdeel van is) naar het nieuwe omgevingsplan:

  • het tijdelijk deel van het omgevingsplan kan zelf niet worden gewijzigd: dat tijdelijke plan is ‘bevroren’. Als een gemeente bestaande regels wil wijzigen dan kan dat alleen door een nieuw omgevingsplan vast te stellen. In dat plan worden de nieuwe regels opgenomen en wordt bepaald dat de regels uit het oude plan vervallen;
  • en: daarbij geldt dat zo’n omzetting alleen maar per locatie in één keer mag gebeuren. Het is dus niet toegestaan om voor een gebied (zoals een wijzigingsgebied) sommige regels in het tijdelijk deel van het omgevingsplan te laten staan (de regels die je ongemoeid wilt laten) en andere, gewijzigde, regels in het nieuwe plan op te nemen.

Lees meer