• Home
  • Actueel
  • BügelHajema in raamovereenkomst Advies- en Ingenieursdiensten provincie Overijssel

BügelHajema in raamovereenkomst Advies- en Ingenieursdiensten provincie Overijssel

Net voor het einde van het jaar 2012 kregen BügelHajema Adviseurs BV en Aequator Groen & Ruimte BV definitief bericht van de provincie Overijssel dat ze als combinatie op de beide ingeschreven percelen geselecteerd zijn. De bijzondere vorm van aanbesteding, waarin het aantal percelen waarop mocht worden ingeschreven beperkt was tot twee, vroeg ons inziens om een combinatie van middelgrootte bureaus. Vanwege de overlap tussen water en ruimtelijke ordening/planologie, was een combinatie die in een eerdere samenwerking ook succesvol is gebleken  snel gemaakt. Wij zijn dan ook bijzonder ingenomen met de kwalificatie op beide percelen (Water – Ruimtelijke ordening en Planologie). Inmiddels hebben de heren ir. Peter Sloot (Aequator Groen & Ruimte) en drs. Peter Bügel van (BügelHajema Adviseurs BV) de raamovereenkomst getekend.