• Home
  • Actueel
  • BügelHajema levert bijdrage aan praktijkbijeenkomst Tapijnkazerne in Maastricht

BügelHajema levert bijdrage aan praktijkbijeenkomst Tapijnkazerne in Maastricht

In 2013 zullen de contouren van de Omgevingswet duidelijk worden. Maar ook binnen de bestaande kaders blijken er veel mogelijkheden te zijn om zaken eenvoudiger en beter te laten verlopen, de dienstverlening te verbeteren en ontwikkeling van de leefomgeving eenvoudiger te maken: het kan nu al eenvoudig beter. Platform31 organiseert in samenwerking met het Ministerie van I&M een reeks praktijkbijeenkomsten door het gehele land. In de praktijkbijeenkomsten ziet u goede voorbeelden waar nu al eenvoudig beter wordt gewerkt. Platform31 nodigt u uit om op woensdag 12 juni a.s. mee te gaan naar het de Tapijnkazerne in Maastricht.

De Tapijnkazerne is een historisch legerterrein van zo’n 8 hectare, gelegen ten zuiden van de binnenstad van Maastricht. Toen de laatste NAVO-soldaten in 2010 vertrokken, is voor Maastricht een kans ontstaan om aan dit bijzondere terrein een nieuwe invulling te geven. In de structuurvisie is de ambitie vastgelegd om de monumentale gebouwen geleidelijk in te vullen met onderwijsgerelateerde en culturele functies.
De Tapijnkazerne is een van de projecten die BügelHajema Adviseurs in het kader van het ‘Onderzoek flexibele bestemmingsplannen’ (in opdracht van Platform31) heeft onderzocht. Tijdens de praktijkbijeenkomst op 12 juni a.s. zal Jan Oosterkamp, directeur / Jurist ruimtelijk bestuursrecht bij BügelHajema Adviseurs, een presentatie verzorgen over de planologisch-juridische borging van tijdelijk gebruik en programmatische flexibiliteit. Meer informatie over de praktijkbijeenkomst op 12 juni kunt u hier vinden.