• Home
  • Actueel
  • Parkeerregeling in bestemmingsplan en beheersverordening noodzaak

Parkeerregeling in bestemmingsplan en beheersverordening noodzaak

parkeerregelingOp 29 november 2014 is de Reparatiewet BZK 2014 (Stb. 2014-458) van kracht geworden waardoor de Woningwet is aangepast. Kort gezegd komt het er op neer dat de stedenbouwkundige bepalingen uit de gemeentelijke Bouwverordening niet meer van toepassing zijn op bestemmingsplannen en beheersverordeningen die na deze datum worden vastgesteld. Deze bepalingen vervallen bovendien volledig op 1 juli 2018.

Bovenstaande kan o.a. belangrijke gevolgen hebben voor het te voeren gemeentelijk parkeerbeleid en bijvoorbeeld het verkrijgen van een financiële bijdrage in het parkeerfonds. Het is daarom van groot belang dat gemeenten dit regelen in de nieuwe plannen/verordeningen. Dat hoeft overigens niet heel veel te zijn mede gezien de recente aanpassing van artikel 3.1.2 Bro die 1 november 2014 (Besluit Quick-wins) van kracht is geworden. Wij informeren u hier graag verder over.

Albert Jan Meeuwissen

Albert Jan Meeuwissen

Jurist omgevingsrecht
Contact