• Home
  • Actueel
  • Overdiep, het eerste inpassingsplan van Nederland

Overdiep, het eerste inpassingsplan van Nederland

OverdiepIn 2009 stond BügelHajema aan de wieg van het eerste inpassingsplan van Nederland. In juni van dat jaar werd het Inpassingsplan Overdiepse Polder vastgesteld door de provincie Noord-Brabant. Het was een belangrijke stap in een proces dat al in 2000 begon. Toen werd als burgerinitiatief het plan geopperd om de Overdiepse Polder, een agrarisch poldergebied van 550 hectare, zo in te richten dat het geschikt zou zijn voor grootschalige waterberging. Heel wat jaren later, in september 2015, opende minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu de terpen die in de Polder zijn aangelegd voor de acht boerenbedrijven die in het gebied actief blijven. Door de herinrichting met terpen kan de polder nu bij extreem hoog water onderlopen, terwijl de agrarische functie van het gebied behouden blijft.

Het Inpassingsplan was in 2009 een nieuw juridisch document (door de nieuwe Wet ruimtelijke ordening uit 2008). Met een inpassingsplan is het mogelijk voor rijk of provincie om een plan met bovengemeentelijk belang realiseerbaar te maken. De plannen voor de Overdiepse Polder, waarbij veel belangen behartigd moesten worden (gemeenten, waterschappen, bewoners en ondernemers) was uitermate geschikt voor dit nieuwe instrument. BügelHajema Adviseurs stelde dit nieuwe plan voor de provincie Noord-Brabant op. Het resultaat is anno 2015 goed zichtbaar; De Overdiepse Polder biedt ruimte aan acht moderne agrarische bedrijven, het creëert een zeer grote waterbuffer in geval van overstromingen van de Maas, er ontstaat een ecologische verbindingszone en er zijn recreatievoorzieningen gerealiseerd die het gebied nog veelzijdiger en economisch rendabeler maken.  

Ook na vaststelling van het inpassingsplan is ons bureau in beeld gebleven bij de planontwikkeling. Zo schreef BügelHajema Adviseurs met succes de verweerschriften in de beroepsprocedure.

Het plan voor de Overdiepse Polder is één van de 34 Ruimte voor de Rivier projecten van Rijkswaterstaat.  Meer informatie vindt u onder meer hier:

http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2015/september/terpen-in-overdiepse-polder-opgeleverd.aspx
https://www.ruimtevoorderivier.nl/project/rivierverruiming-overdiepse-polder/
http://www.brabantsedelta.nl/algemeen/actueel/werk-in-uitvoering/waalwijk/ruimte-voor-de-rivier-in-de-overdiepse-polder.html