• Home
  • Actueel
  • Bijzondere opdracht visie en bestemmingsplan buitengebied Moerdijk

Bijzondere opdracht visie en bestemmingsplan buitengebied Moerdijk

Moerdijk

Eind oktober 2015 kwam het bericht dat BügelHajema de visie, het bestemmingsplan en het planMER voor het buitengebied mag gaan opstellen. En dat na een bijzondere aanbestedingsvorm: BVP = Best Value Procurement.
Kort gezegd: de gemeente heeft een doel en zoekt daarvoor een expert om dat doel te realiseren. Het ‘hoe’ wordt in belangrijke mate overgelaten aan het bureau.

Het doel is een bestuurlijk en maatschappelijk gedragen visie en bestemmingsplan. Dat wil zeggen met brede participatie van belanghebbenden en betrokkenen. Ofwel: helemaal in de geest van de nieuwe Omgevingswet.
De visie moet gaan bestaan uit:

  • een visie als onderlegger voor het bestemmingsplan en als afwegingskader voor ontwikkelingen;
  • een landschapskwaliteitsplan;
  • een visie op de bebouwingsconcentraties en kernrandzones.

En om het bestemmingsplan te kunnen onderbouwen gaan we werken aan:

  • een zorgvuldige (digitale) inventarisatie;
  • een planMER.

Inmiddels zijn we gestart met het houden van interviews en het eerste Arenadebat met de raad en belanghebbenden wordt binnenkort gehouden. Daarnaast zijn werksessies in voorbereiding.

Een boeiende en uitdagende klus, waar we als bureau al onze talenten in kwijt kunnen.

Henk Veldhuis

Henk Veldhuis

Senior adviseur voor de leefomgeving / projectleider

Contact