• Home
  • Actueel
  • Vergunningvrije zonneprojecten in Weststellingwerf

Vergunningvrije zonneprojecten in Weststellingwerf

De gemeente Weststellingwerf is de eerste gemeente die een ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegd voor de realisatie van twee vergunningvrije zonneprojecten. De regeling wordt gevormd door een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. In maart 2015 is BügelHajema Adviseurs begonnen met de introductie van een innovatieve regeling  voor zonneprojecten, die nu haar eerste vruchten gaat afwerpen.

Was het voorheen nodig om voor dergelijke projecten een dure en tijdrovende vergunningprocedure te doorlopen, met het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet is voor de deelnemende gemeenten een innovatief traject begonnen, waarbij dit niet meer hoeft. Weststellingwerf gaat hiermee nu als eerste voor deregulering, met aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit. Dit wordt  onder het motto 'voor wat, hoort wat' aan elkaar verbonden. Het project is als innovatief experiment aangewezen in de Crisis- en herstelwet. Daarmee wordt vooruitgelopen op de Omgevingswet. Voor zonneprojecten kunnen bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte worden gemaakt. De gemeente kan op deze manier plekken aanwijzen waar zonneprojecten vergunningvrij zijn, als aan een aantal kwaliteitscriteria wordt voldaan. Hiermee kan op een kwalitatief hoogwaardige manier invulling gegeven worden aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen.

Meer informatie kunt u ook hier lezen.
http://www.weststellingwerf.nl/sjablonen/1/infotype/news/item/view.asp?objectID=11128