• Home
  • Actueel
  • Actualisering bestemmingsplan Landelijk gebied Lopik met verbrede reikwijdte

Actualisering bestemmingsplan Landelijk gebied Lopik met verbrede reikwijdte

LopikBügelHajema heeft opdracht gekregen om het bestemmingsplan Landelijk gebied van de gemeente Lopik te actualiseren. Geen gewone actualisering. De gemeente heeft dit plan namelijk bij het ministerie aangemeld als project met een ‘verbrede reikwijdte’. Daarmee wil de gemeente vooruitlopen op de komst van de Omgevingswet. Dat biedt uitstekende mogelijkheden om onze kennis en kunde voor de vernieuwingen in het omgevingsrecht toe te passen!

In het nieuwe bestemmingsplan willen we veel nadruk leggen op ontwikkelingsmogelijkheden en uitnodiging. Het planproces wordt helemaal ingericht in de geest van de Omgevingswet door vanaf aanvang de betrokkenen direct bij de actualisering te betrekken, alle belangen vroegtijdig integraal mee te wegen, te werken op basis van vertrouwen en door het aantal regels terug te brengen.

BügelHajema beschikt inmiddels over een grote koffer met diverse instrumenten om bestemmingsplannen nu al eenvoudig beter te maken. Instrumenten zoals toepassing van beleidsregels en de meldingsplicht. Maar ook door toepassing van de mogelijkheden van beloningsplanologie en delegatie aan burgemeester en wethouders.

In de komende maanden gaat deze koffer verder open en bieden wij u op onze website de gelegenheid ‘een kijkje in onze keuken’ te nemen hoe het bestemmingsplan Landelijk gebied met een verbrede reikwijdte vorm krijgt.