Omgevingsplan buitengebied Steenwijkerland

SteenwijkerlandEen paar weken geleden kreeg BügelHajema de opdracht om voor (en met) de gemeente Steenwijkerland een Omgevingsplan op te stellen. In de 11e tranche van de Crisis- en herstelwet is artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet van toepassing verklaard op het buitengebied van de gemeente Steenwijkerland. Daardoor is het mogelijk om een ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (lees: omgevingsplan) op te stellen.
De gemeente wil specifiek met drie pijlers experimenteren. Dat zijn:

  • de integratie van de welstandnota en waar nodig de Erfgoedwet. De gemeente wil graag toewerken naar een keuzemenu met criteria die kan worden gebruikt bij het uitwerken van bouwplannen. In deze pijler komt het begrip ‘uitnodigingsplanologie’ sterk naar voren. Wanneer vooraf de kaders en spelregels helder zijn neergelegd, kan de markt met een gerust hart z’n gang gaan. De overheid kan dan een stapje terug doen.  
  • VAB-beleid. De gemeente wil onderzoeken of via afwijkingscriteria nieuwe functies aan agrarische percelen kunnen worden toegekend. Nu verloopt een en ander nog via een wijzigingsprocedure. Dit is niet ideaal, omdat op beleidsmatig niveau al vast staat dat de gemeente graag wil meewerken. Hoe maken we dit eenvoudiger en beter?
  • interne saldering van agrarische bedrijven. De tijd van het toekennen van een generieke uitbreidingsruimte lijkt onder de Natuurbeschermingswet (en PAS) verleden tijd. Recente jurisprudentie is op dat punt helder. Maar op welke manier geef je de agrarische sector zoveel mogelijk ruimte, binnen de kaders die de Natuurbeschermingswet neerlegt?  Middels een pilot is de gemeente die ruimte aan het verkennen.

Aan ons de uitdagende taak om deze drie pijlers te vertalen in een Omgevingsplan. Natuurlijk valt er nog veel meer te vertellen. Wat te denken van digitalisering, de vormgeving van de regels, de integratie van verordeningen, de opbouw van de verbeelding. Veel interessante onderwerpen, die we gaandeweg het proces tegenkomen en uitwerken. Graag houden we u via deze website op de hoogte van de voortgang, zodat ook u straks succesvol aan de slag kunt met uw Omgevingsplan.

Ronald Schipper

Ronald Schipper

Senior adviseur voor de leefomgeving

Contact