• Home
  • Actueel
  • Cursus stikstof / PAS en ruimtelijke plannen

Cursus stikstof / PAS en ruimtelijke plannen

In de praktijk blijkt de stikstofproblematiek vaak een belangrijke rol te spelen bij het regelen van ontwikkelingen in ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen. Dit geldt voor uitbreiding van veehouderijen, maar ook voor extra verkeersbewegingen als gevolg van een nieuwe woonwijk of een nieuw bedrijventerrein.

In een studiemiddag leggen wij u graag uit wanneer dit probleem aan de orde is en aan welke oplossingsrichtingen gedacht kan worden. Daarbij leggen we ook uit wat het verschil is tussen de vergunningen waar de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) een belangrijke rol speelt, en de voortoets (of passende beoordeling) in het kader van het bestemmingsplan. Tevens gaan we in op de wijze waarop het PAS een rol kan spelen bij een goede onderbouwing binnen het bestemmingsplan.
Ook leggen we uit in hoeverre de nieuwe Wet natuurbescherming, die waarschijnlijk per 1 juli 2016 in werking treedt, invloed heeft op de regeling van stikstof in bestemmingsplannen.

De stikstofproblematiek verschilt per gemeente, afhankelijk van de ligging ten opzichte van Natura 2000-gebieden. De invulling van de cursus kan daarom in overleg plaatsvinden, waarbij wij graag aandacht besteden aan de bijzonderheden binnen uw gemeente.

Bent u geïnteresseerd in deze cursus:

Henk Veldhuis

Henk Veldhuis

Senior adviseur voor de leefomgeving / projectleider

Contact