• Home
  • Actueel
  • Publicatieperikelen: de soep wordt niet zo heet gegeten!

Publicatieperikelen: de soep wordt niet zo heet gegeten!

ruimtelijkeplannen

Eind november leverde ons bureau de gevalideerde IMRO dataset op voor de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan buitengebied van de gemeente Hilvarenbeek. Bij het publiceren van dit ontwerpbestemmingsplan voltrok zich echter één van de grotere nachtmerries die een adviesbureau kan hebben. De gemeente kreeg keer op keer foutmeldingen bij de publicatie op ruimtelijkeplannen. De oorzaak daarvan was onvindbaar. De aankondiging was al gepubliceerd in de huis-aan-huis-bladen en de planning liet het niet toe om een herpublicatie te organiseren. Het plan moest zo snel mogelijk online! Na twee weken volledige inzet van verschillende partijen lukte het dan toch, het ontwerpbestemmingsplan werd gepubliceerd. Maar ja, de zienswijzentermijn was al begonnen, of toch niet?

Uit de uitspraak van de Raad van State van 9 maart jl (zaaknummer: 201404081/1/R3) blijkt dat de soep niet zo heet gegeten wordt als hij wordt opgediend. De Raad van State heeft geoordeeld dat de termijn voor het indienen van zienswijzen op grond van artikel 3.16 lid 2 Awb aanvangt op het moment dat het analoge exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Dus niet het moment dat het plan elektronisch beschikbaar wordt gesteld op ruimtelijkeplannen. De Raad van State oordeelt dat de digitale beschikbaarstelling slechts een aanvullende regeling is op de ter inzage legging die is voorgeschreven in artikel 3.11 lid 1 van de Awb. Wel geeft de Raad van State aan dat het niet tijdig of volledig publiceren van een ontwerpbestemmingsplan zich niet verdraagt met artikel 1.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Maar dat wil nog niet zeggen dat digitale beschikbaarstelling bepalend is voor de aanvang van de zienswijzentermijn.

Kortom, de soep wordt pas opgediend op het moment dat het analoge bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Dán begint de termijn voor het indienen van zienswijzen. De publicatie op ruimtelijkeplannen heeft hier geen invloed op.