• Home
  • Actueel
  • PIP Bommelerwaard haalt vrijwel ongeschonden eindstreep bij Raad van State

PIP Bommelerwaard haalt vrijwel ongeschonden eindstreep bij Raad van State

RaadvanStateHet inpassingsplan voor de glastuinbouw in de Bommelerwaard is op een paar details na ongeschonden tevoorschijn gekomen uit een omvangrijke rechtszaak bij de Raad van State. De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak werd op 11 mei 2016 gepubliceerd (ABRvS 201503924/1/R6).
De hoogste bestuursrechtbank verklaarde vrijwel alle bezwaren ongegrond of niet ontvankelijk. De uitspraak is een steun in de rug voor het provinciaal beleid t.a.v. de herstructurering. De bezwaren over het Provinciale Inpassingsplan (PIP) waren vooral afkomstig van tuinders die met hun bedrijven niet in de uitbreidingsgebieden zijn opgenomen en van omwonenden die vrezen voor lichthinder, verkeersoverlast en aantasting van het landschap. De provincie Gelderland moet van de Raad van State binnen 26 weken wel enkele omissies in het inpassingsplan herstellen.

BugelHajema stelde zowel het inpassingplan als het MER op. Ook aan het verweer bij de Raad van State heeft ons bureau een belangrijke bijdrage geleverd.
Het inpassingsplan beoogt de herstructurering van de glastuinbouw en paddenstoelenteelt in de Bommelerwaard mogelijk te maken. Daartoe zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Een vernieuwend onderdeel is dat de voorwaarden voor wijziging zijn gekoppeld aan beleidsregels. Hierdoor kan de herstructurering op een flexibele wijze tot stand komen. Ook deze vorm werd door de Raad van State bevestigd.

Zie ook:
http://phtb.nl/actueel/raad-van-state-bevestigt-provinciale-aanpak-pip-bommelerwaard
en
http://www.bugelhajema.nl/actueel/376-ps-van-gelderland-stellen-inpassingsplan-tuinbouw-bommelerwaard-vast.html

De gehele uitspraak van de Raad van State is hier te vinden.
Het inpassingsplan is hier te vinden.

 

Tanja Casimir

Tanja Casimir

Senior adviseur voor de leefomgeving

Contact