• Home
  • Actueel
  • Trend: Veegplan Buitengebied biedt mooie kansen

Trend: Veegplan Buitengebied biedt mooie kansen

noordoostpolderSteeds meer gemeenten stappen af van het opstellen van postzegelbestemmingsplannen in het buitengebied. Voor ontwikkelingen waarbij een eenvoudige afwijking van het bestemmingsplan niet volstaat, maken veel gemeenten liever een bestemmingsplan waarin alle initiatieven worden meegenomen die op dat moment ‘op de plank’ liggen. De gemeente Noordoostpolder is van plan om met enige regelmaat zo’n bestemmingsplan – een zogenaamd veegplan – op te stellen.

Het voordeel van deze aanpak schuilt vooral in tijdwinst bij de voorbereiding van en tijdens de bestemmingsplanprocedure. Een gemeente is nu slechts eenmaal tijd kwijt aan het begeleiden van een bestemmingsplanprocedure, in plaats van het begeleiden van de diverse afzonderlijke (kleine) bestemmingsplannen. Vanwege de gecoördineerde aanpak kan ook de kwaliteit van de onderbouwing van de afzonderlijke initiatieven toenemen.

BügelHajema Adviseurs begeleidt diverse gemeenten bij het opstellen van dergelijke plannen. Ook met de gemeente Noordoostpolder gaan we hiermee aan de slag. Maar bij deze opdracht gaan we een stapje verder. Het bijzondere aan deze opdracht zit hem in het feit dat de gemeente Noordoostpolder eerst het proces wil ontwerpen om tot een veegplan te komen. De gemeente heeft nog geen ervaring met veegplannen. Het opstellen van een veegplan vereist een goede communicatie met de deelnemende partijen: de initiatiefnemers, hun adviseur en de ambtenaren die het plan moeten begeleiden. Om het proces soepel en volgens verwachting te laten verlopen, moet heel duidelijk zijn hoe het proces precies in elkaar steekt en welke verwachtingen partijen van elkaar mogen hebben. Doe je dat de eerste keer meteen goed, dan is de kans groot dat het toepassen van een veegplanproces ook in de toekomst succesvol zal zijn.

En juist daarin schuilt de aard van de opdracht: zorg dat de gemeente Noordoostpolder niet struikelt bij haar eerste veegplan. BügelHajema Adviseurs weet uit ervaring hoe een bestemmingsplan met diverse initiatiefnemers vlot en goed kan worden opgesteld. Om de gemeente goed beslagen ten ijs te laten komen, hebben we bovendien een projectleider van een andere gemeente (de gemeente Buren, die veel ervaring heeft met het opstellen van veegplannen) bereid gevonden om zijn ervaringen te delen. Op deze manier profiteert de gemeente Noordoostpolder van de kennis van zowel een collega-organisatie als van een extern bureau, waardoor we er alle vertrouwen in hebben dat het eerste veegplan van deze gemeente en de daaropvolgende plannen een succes worden.