• Home
  • Actueel
  • Succesvolle procesbegeleiding bij herstructureringsopgaven van woningcorporaties

Succesvolle procesbegeleiding bij herstructureringsopgaven van woningcorporaties

herstructurering

Transformatie en herstructurering. De meeste woningcorporaties hebben ermee te maken. Om dit proces van vernieuwing voldoende resultaat te laten opleveren, moet in het proces vaak flink worden geïnvesteerd. Hoe gaat dit in zijn werk? Een proces in vier stappen, volgens de Mutual Gains Approach:

 

icoon1     

Stap 1: Voorbereiding
Onderzoek naar de woningbuurt, de ruimtelijke kaders en randvoorwaarden.

icoon2

Stap 2: Open dialoog
Er wordt helderheid gegeven over de kaders (wat kan wel en wat kan niet). Er wordt open en oprecht gevraagd naar ideeën en wensen.

icoon3

Stap 3: Uitwerking
De inbreng van de bewoners en de kaders worden vertaald in gezamenlijke waarden, op basis waarvan schetsvoorstellen worden ontwikkeld.

icoon4

Stap 4: Finale
De schetsvoorstellen worden met de bewoners gedeeld en gezamenlijk afgewogen. Keuzes worden gemaakt. Hierdoor ontstaat een gedragen plan dat nadrukkelijk rekening houdt met de wensen van de buurt én realiseerbaar is.

Soms ligt de nadruk in de eerste stappen van het proces, bij andere projecten werken wij juist vooral aan de stedenbouwkundige uitwerking. In alle gevallen vragen de herstructureringsopgaves van woningcorporaties om een open vizier en een blanco schetsrol.

Doel van onze procesbegeleiding is dat iedereen voldoende uit het resultaat kan halen en tevreden is met het saldo van de ‘winst- en verliesrekening’. Gebeurt dit niet, dan komt de herstructurering vaak niet van de grond. Oftewel, als één schakel ertussen uit wordt gehaald, dan stort de potentie van het gebied alsnog in.

blokjes

Onze ervaringen
Recent heeft BügelHajema Adviseurs met Woningcorporatie Thús Wonen op deze wijze gewerkt aan de herstructurering van vijf gebieden in De Westereen (112 woningen). In Harlingen hebben wij met De Bouwvereniging het stedenbouwkundig plan voor de invulling van de uitbreidingslocatie Plan Zuid (110 appartementen en woningen) vormgegeven. In Assen werken wij met woningcorporatie Actium aan de uitwerking van de herstructureringsopgave van 300 woningen. Ook hebben wij kaders geformuleerd voor het gebiedsgericht, aardbevingsbestendig versterken van corporatiewoningen in de gemeente Loppersum.

Analyse te versterken woningen in deel van Middelstum
Straatbeeld Loppersum voor en na de eerste pilot van de versterkingsopgave
Participatie in De Westereen
Participatie in De Westereen
Keuzes wat wel, wat niet in De Westereen

Tags: nieuws