• Home
  • Actueel
  • Ontsnappen uit de Escaperoom.. Klaar voor de Omgevingswet!

Ontsnappen uit de Escaperoom.. Klaar voor de Omgevingswet!

escaperoom2

De inwerkingtreding van de Omgevingswet lijkt nog ver weg. Maar veel overheden en organisaties beseffen hoe belangrijk het is om tijdig voor te sorteren op wat de minister de grootste stelselwijziging noemt sinds de invoering van de Grondwet in 1848. Misschien dicht de minister met deze uitspraak een iets te grote historische betekenis toe aan haar ambtsperiode, maar dat de impact groot is en diep doordringt in alle vezels van elke organisatie is een feit. Het wezen van de wet vraagt om een verschuiving in de beleidsvorming en uitvoering, van sectoraal naar integraal, van controle naar vertrouwen, van inspraak naar participatie en co-creatie, en stelt het initiatief centraal boven het beleid. De leefomgeving wordt niet langer gevangen in plannen met een beperkte houdbaarheid. Plannen worden mogelijk in een dynamische beleidscyclus. Deze aanpak heeft verregaande gevolgen voor de wijze van werken van de ambtelijke organisatie en het openbaar bestuur.

Voor dit doel hebben we als bureau de 'Omgevingswet Escaperoom' ontwikkeld. Een spel dat de deelnemers de impact van de omgevingswet op het dagelijks doen en laten aan den lijve laat ondervinden. Leuk, dat zeker, maar ook een indringende wijze om te ervaren wat de omgevingswet teweeg brengt als het gaat om integraliteit, samenwerking en (bedrijfs)cultuur. Inmiddels hebben al heel veel mensen, van implementatiecoördinatoren tot beleidsadviseurs, ervaren hoe onze Escaperoom werkt. Zíj zijn er inmiddels in geslaagd om via de escaperoom aan de beklemming van onze sectorale planningstraditie te ontsnappen.

Enkele reacties van de deelnemers:

“De escaperoom zet je voortdurend op het verkeerde been, totdat je begrijpt dat je al je vooringenomenheid moet laten varen om los te komen van onze traditie van sectorale planning en toetsing.”

“Het mooie van de escaperoom is dat je er nooit in je eentje uitkomt. Het lukt alleen als je intensief samenwerkt met collega's uit verschillende achtergronden en beleidsvelden.”

“De escaperoom laat je aan den lijve ondervinden hoe belangrijk het is om de 'ruimte' die je geboden wordt, volledig te onderzoeken en benutten.”

“Heerlijk dat nu eens niet de letter, maar de geest van de wet centraal staat, in een briljant spel dat tot nadenken stemt!”

 

De Escaperoom is mobiel en op elke locatie op te bouwen als onderdeel van een introductie, cursus of implementatieprogramma voor de Omgevingswet.

Voor meer informatie over onze escaperoom, en andere spelvormen over de Omgevingswet, klik hier.

escaperoom

Dave van den Meijdenberg

Dave van den Meijdenberg

Adviseur voor de leefomgeving

Contact