Ontwerpen doe je niet alleen!

Toekomstige bewoners en omwonenden werkten aan een nieuw plan in de gemeente Medemblik. Betrokkenen maar ook de kinderen van groep 7 en 8 konden kiezen welke sfeer het nieuwe woongebied zou moeten krijgen voor wat betreft het bebouwingsbeeld en het beeld van de openbare ruimte. Het was meteen duidelijk dat de leerlingen het heel belangrijk vinden dat er ook in het nieuwe woongebied ruimte is voor sport, spel en natuur.

Dit signaal is opgepakt. Het planontwerp is flink aangepast door een zone op te nemen waarlangs veel groen en verblijfsruimte is. Deze ruimte zal zo ingericht worden dat ze uitnodigt om te bewegen; wat kinderen nou eenmaal het liefste doen als ze buiten zijn!

Hoe sport en openbare ruimte eenvoudig te verenigen zijn blijkt ook uit een ander voorbeeld; bij de herinrichting van het plein voor de brede school in De Westereen (gemeente Dantumadiel) was bewegen een belangrijk thema. Voor de school, op de overgang naar de openbare ruimte, is een atletiekbaan ontworpen. De kinderen maken er al dankbaar gebruik van!

Inrichting van het nieuwe woongebied en de openbare ruimte in de gemeente Medemblik
Input van de jeugd bij de inrichting van het nieuwe woongebied in de gemeente Medemblik
Atletiekbaan bij de brede school in De Westereen
Atletiekbaan bij de brede school in De Westereen; op je plaats.. klaar.. start!