• Home
  • Actueel
  • Gemeenten mogen straks ook leges heffen op bestemmingsplannen en beheersverordeningen ouder dan 10 jaar.

Gemeenten mogen straks ook leges heffen op bestemmingsplannen en beheersverordeningen ouder dan 10 jaar.

Als het wetsvoorstel van de minister om de actualiseringsplicht uit de Wro te schrappen wordt aangenomen, zal dit gemeenten meer tijd en ruimte bieden om te werken aan de Omgevingswet. Het gevoel dat bij gemeenten (en hun adviseurs) leeft dat nu met twee petten op gewerkt wordt, zal daarmee verminderen. Er kan immers meer tijd besteed worden aan de implementatie van de nieuwe wet. De tijdrovende maar verplichte klus om ook aandacht te besteden aan de actualisering van bestemmingsplannen en beheersverordeningen die hun tiende verjaardag gaan vieren, komt te vervallen.

Maar heeft het vervallen van de actualiseringsplicht ook gevolgen voor het heffen van leges?

De Volkskrant ging in december nog in op een aantal recente uitspraken, waaruit bleek dat leges niet hoeven te worden betaald als het bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar (artikel 3.1, lid 4 Wro). Veel burgers weten dit niet. Maar met het wetsvoorstel van de minister zal dit veranderen.

Gemeenten mogen dan ook leges heffen op basis van bestemmingsplannen en beheersverordeningen die ouder zijn dan 10 jaar. Enige voorwaarde is dat het betreffende bestemmingsplan of de beheersverordening elektronisch raadpleegbaar is . Artikel 3.1 Wro (waarin onder meer de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen is vastgelegd) en artikel 3.38 Wro (waarin ditzelfde is vastgelegd voor beheersverordeningen) worden in de voorgestelde wijziging van de Wro aangevuld met een extra artikel. De actualiseringsplicht komt daarmee te vervallen, maar de bevoegdheid tot het invorderen van leges blijft daarmee juist bestaan, ook al is de tien-jaarstermijn verstreken. Aan de eis dat een plan elektronisch raadpleegbaar moet zijn, wordt al voldaan als een plan met een (gescande) PDF op ruimtelijkeplannen.nl staat. Gemeenten kunnen straks dus eenvoudig aan deze verplichting voldoen, en zo hun inkomsten door te innen leges veilig stellen.

Nelleke Linthorst

Nelleke Linthorst

Adviseur voor de leefomgeving / communicatieadviseur

Contact