• Home
  • Actueel
  • De actualiseringsplicht van bestemmingsplannen

De actualiseringsplicht van bestemmingsplannen

Begin dit jaar werd door de minister voorgesteld om de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen te laten vervallen. Gevolg van deze maatregel is dat gemeenten ook leges kunnen heffen op plannen die ouder zijn dan 10 jaar. Dit is nu niet het geval.

Bent u benieuwd hoe het staat met dit voorstel?
Er kwam een kink in de kabel, omdat het voorstel begin april van dit jaar door de Tweede Kamer controversieel werd verklaard. Dit betekent dat de verdere behandeling van het wetsvoorstel plaatsvindt als een nieuw kabinet aantreedt. Bij een demissionair kabinet is het een gewoonte om belangrijke of onomkeerbare beslissingen op deze manier uit te stellen. Anders kan bijvoorbeeld de indruk gewekt worden dat een voorstel er nog snel doorheen geduwd wordt. Maar, als er veel tijdsdruk op staat, of de partijen zijn het grotendeels eens, dan kan besloten worden een voorstel in behandeling te nemen, ook al is er sprake van een demissionair kabinet.

Wellicht is er binnenskamers en in de wandelgangen in Den Haag de afgelopen tijd het nodige gelobbyd, want later in de maand werd door de VVD voorgesteld dit wetsvoorstel alsnog niet controversieel te verklaren. De reden hiervoor is dat gemeenten optimaal de ruimte moet worden gegeven om zich voor te bereiden op de Omgevingswet. Met het verdwijnen van de actualiseringsplicht kan per slot van rekening meer tijd besteed worden aan de implementatie van de nieuwe wet. De tijdrovende maar verplichte klus om ook aandacht te besteden aan de actualisering van bestemmingsplannen en beheersverordeningen ouder dan 10 jaar, komt te vervallen.

We zijn dus, met enige vertraging, terug waar we begin dit jaar al waren; het wetsvoorstel ligt op dit moment bij de Tweede Kamer. Als de Tweede Kamer groen licht geeft, en dit is te verwachten (al is op dit moment nog onduidelijk wanneer precies), zal het ter behandeling naar de Eerste Kamer worden gezonden. Wordt vervolgd!

Nelleke Linthorst

Nelleke Linthorst

Adviseur voor de leefomgeving / communicatieadviseur

Contact