• Home
  • Actueel
  • Met een omgevingsvisie de raadsverkiezingen in?

Met een omgevingsvisie de raadsverkiezingen in?

stemlokaalHet is nu al eenvoudig mogelijk om een omgevingsvisie op te stellen. De omgevingsvisie is grotendeels vormvrij en als visie op hoofdlijnen ook een logisch begin om vertrouwd te raken met het gedachtegoed van de Omgevingswet. Veel gemeenten gaan aan de slag met dit nieuwe instrument. 

Is dat handig met gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar? Jazeker! Sterker nog, een omgevingsvisie kan de verkiezingen zelfs interessanter maken en kan het visieproces verlevendigen en intensiveren. Omgekeerd kan een proces voor een omgevingsvisie ook de verkiezingsperiode ondersteunen.  

Als je daadwerkelijk in de geest van de wet aan de slag gaat met een omgevingsvisie, dan speelt de inbreng vanuit de samenleving een belangrijke rol. Deze inbreng legt een relatief politiek neutrale basis. Met een omgevingsvisie bouw je voor de verkiezingen aan het benoemen van kwaliteiten van gebieden in je gemeente. Je analyseert waar actie gewenst is. Je bekijkt wat op het schaalniveau van de gemeente van belang is. En, waar acties op een slimme manier aan elkaar gekoppeld kunnen worden. 

Deze ruwe versie toont de kwaliteiten en opgaven van de gemeente, gebaseerd op inbreng van betrokkenen. Dit geeft een goede basis waar politieke partijen zich op kunnen profileren. Welke acties vinden zij het meest belangrijk? Welke maatschappelijk relevante kwesties moeten worden toegevoegd? En hoe zien zij de rol van de overheid bij uitvoering hiervan?

Het verkiezingsproces en het visieproces zijn op deze manier versterkend voor elkaar. Na de verkiezingen en de coalitievorming is de tijd rijp voor het uitwerken van de visie met accenten die passen bij de politieke update. In deze fase kan de nieuwe gemeenteraad zich met het vaststellen van de omgevingsvisie ook heel goed profileren naar de bewoners van de gemeente.  Kortom, het is niet nodig om de komende anderhalf jaar te wachten; je kunt nu al eenvoudig aan de slag!

Mischa Teensma

Mischa Teensma

Adviseur Omgevingswet, Visie en Ruimte / Landschapsarchitect BNT

Contact