• Home
  • Actueel
  • BügelHajema aan de slag in Delfzijl; een Woonvisie en een gebiedsvisie voor Delfzijl Noord

BügelHajema aan de slag in Delfzijl; een Woonvisie en een gebiedsvisie voor Delfzijl Noord

delfzijlDe gemeente Delfzijl heeft dagelijks te maken met de gevolgen van de gaswinning, wat veelal leidt tot diepgaande vraagstukken. De versterkingsopgave en de veranderende bevolkingssamenstelling creëren een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven en uitdagingen. Reden voor de gemeente om zich hier verder op voor te bereiden door een nieuwe Woonvisie op te stellen. 

Samen met woningcorporatie Acantus wordt tegelijkertijd een meer concrete Gebiedsvisie voor Delfzijl Noord gemaakt. Waarom voor Delfzijl Noord? Omdat de Nationaal Coördinator Groningen daar inmiddels is gestart met woninginspecties om de versterkingsopgave te kunnen bepalen. Met de gebiedsvisie bereiden bewoners, gemeente en Acantus zich voor op de uitkomsten. Missie is om samen de versterkingsopgave zo goed mogelijk in te zetten om de wijk op woonwensen, voorzieningen, duurzaamheid en veiligheid te verbeteren. Het optimaal betrekken van de inwoners en overige stakeholders staat voor alle partijen voorop.

BügelHajema en bureau PAU zijn gevraagd hierbij te ondersteunen en hebben de krachten gebundeld. Samen met de gemeente Delfzijl, Acantus en de inwoners zijn we aan de slag gegaan met een complexe opgave voor een gebied wat reeds lange tijd voor grote uitdagingen staat. En voor de opgave om werkelijk veranderingen in gang te kunnen brengen.

Pieter Schollema

Pieter Schollema

Algemeen directeur / jurist omgevingsrecht

Contact