• Home
  • Actueel
  • Aan de slag voor het Ministerie van Economische Zaken

Aan de slag voor het Ministerie van Economische Zaken

miezHet consortium van BügelHajema/Berenschot heeft de bijzondere opdracht gekregen om het Ministerie van EZ aanbevelingen te geven hoe de doelen van het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) onder de Omgevingswet, het beste kunnen worden behaald.

De drie energiedirecties van het Ministerie van EZ hebben als gezamenlijke missie ‘toewerken naar een CO²-neutrale energievoorziening in 2050, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is’. Wil die missie slagen, dan is maatschappelijk draagvlak voor het ruimtebeslag van energievoorzieningen een belangrijke randvoorwaarde.
De praktijk is evenwel dat het ministerie vaak genoodzaakt is om de aanleg juridisch af te dwingen. Het ‘nimby-reflex’ is hardnekkig. Gelukkig is de bewustwording in de samenleving over de noodzaak van de energietransitie in volle gang.
Met de ophanden zijnde invoering van de Omgevingswet, heeft het ministerie zich gerealiseerd dat op een andere wijze gewerkt kan gaan worden. De Omgevingswet biedt veel kansen en mogelijkheden. De nieuwe wet gaat uit van het hanteren van de beleidscyclus die continu de kwaliteit van de fysieke leefomgeving moet verhogen en die ruimte geeft aan ontwikkeling.

In de nieuwe opdracht onderzoeken we op welke wijze dat anders werken precies vorm moet gaan krijgen in het behalen van de doelstellingen voor de energietransitie. We analyseren de mogelijke gevolgen van het nieuwe stelsel voor de effectiviteit van het SEV III en doen aanbevelingen om de overgang van het huidige stelsel naar de Omgevingswet zo optimaal mogelijk vorm te geven.

Jeroen van Brussel

Jeroen van Brussel

Senior adviseur omgevingsrecht / projectleider

Contact