Energietransitie Fryslân

Wat betekent het ruimtelijk en maatschappelijk als de provincie Fryslân in 2050 onafhankelijk is van fossiele brandstoffen? Deze vraag staat centraal in de verkenning van de mogelijkheden voor de energietransitie die H+N+S en BügelHajema Adviseurs hebben opgesteld. Het eindrapport kunt u hier vinden.

Het past bij de traditie en organisatiekracht van Fryslân om de inbreng vanuit de samenleving optimaal tot bloei te laten komen. Gestimuleerd, gestut en gesteund door
de overheid. Dit naast een taak voor de overheid, om centraal een aantal belangrijke stappen te zetten. De balans tussen beide is doorslaggevend voor het slagen van de energietransitie; dit is de rode draad in de aanpak van H+N+S en BügelHajema.

Het eindrapport van dit project laat zien:

  • wat energieneutraal ruimtelijk betekent;
  • hoe belangrijk het proces daarbij is;
  • hoe de samenleving zich voor kan bereiden, omschreven voor agrarische ondernemers, recreatieondernemers, productiebedrijven, maatschappelijke instellingen, dorpen en huiseigenaren;
  • hoe de overheid kan en moet helpen op het gebied van communicatie, scholing, financiële hulp, regelgeving en sturing om de energietransitie daadwerkelijk tot stand te brengen.

Fundament voor het project waren de regionale ateliers waarin honderden geïnteresseerden, vertegenwoordigers van lokale energiecoöperaties, bedrijven, instellingen, gemeenten, Wetterskip en provincie betrokken waren. Samen met deze partijen werkten wij aan een draagbare aanpak voor de Friese samenleving en het Friese landschap. Een ding is namelijk zeker; in ons landschap zullen wij de energietransitie gaan zien, ruiken , horen, voelen en beleven. Energieopwekking zal in 2050 veel meer dan nu, zichtbaar zijn.

zand zand

 20170424 Zonneveld

Bron afbeeldingen: H+N+S landschapsarchitecten

Mischa Teensma

Mischa Teensma

Adviseur Omgevingswet, Visie en Ruimte / Landschapsarchitect BNT

Contact