• Home
  • Actueel
  • Wij feliciteren de vijf ministers van het nieuwe kabinet Rutte III die de nieuwe omgevingswet verder vorm gaan geven!

Wij feliciteren de vijf ministers van het nieuwe kabinet Rutte III die de nieuwe omgevingswet verder vorm gaan geven!

Beste Kajsa, Cora, Carola, Eric en Hugo,

Van harte gefeliciteerd met jullie benoeming tot minister in het kabinet Rutte III. Een nieuw kabinet dat van groot belang zal zijn voor datgene waar wij dagelijks met hart en ziel aan mogen werken, de kwaliteit van onze fysieke leefomgeving.

De nieuwe Omgevingswet valt weliswaar onder één portefeuille, maar de uitvoering ervan vraagt om intensieve samenwerking van een aantal disciplines. Deze zijn ondergebracht bij verschillende ministeries, waarvan jullie de ministers zijn.

In ons werk ontmoeten we dagelijks mensen die graag, samen met de overheid, vorm en inhoud willen geven aan hun woon-, werk- en leefomgeving. Voor ons bureau biedt de nieuwe Omgevingswet een prachtig perspectief. Steeds meer werken we in dialoog en co-creatie. En, werken we met gelijkwaardige verhoudingen tussen openbaar bestuur, markt en samenleving. Wij hopen dat jullie de ministeries, en ook provincies en gemeenten, voor kunnen gaan in de geest van de Omgevingswet. Daarin is essentieel: ‘integraliteit en samenwerking’, ‘meer vertrouwen en minder controle’ en ‘het initiatief centraal en niet het beleid’. Wij zijn al hard op weg, net als de samenleving, om dit handen en voeten te geven. Nu de wet nog!

Mochten jullie eens op een andere manier kennis willen maken met integraliteit en samenwerking zoals bedoeld in de Omgevingswet, dan nodigen we jullie graag uit in onze Escaperoom. Tip: neem alle collega’s in de ministerraad mee, uiteindelijk bestrijkt het belang van een goede leefomgeving alle denkbare beleidsdomeinen.

Alvast veel plezier met de start van jullie werkzaamheden, we komen elkaar vast en zeker de komende jaren nog tegen.

Weet u hoe het nu zit?
Wij zetten de verschillende ministers, en de manier waarop zij bij de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving betrokken zijn, voor u op een rij.