• Home
  • Actueel
  • Parkeernormen in één keer borgen in het bestemmingsplan

Parkeernormen in één keer borgen in het bestemmingsplan

Op 1 juli 2018 vervalt definitief de aanvullende werking van de parkeernormen uit de Bouwverordening. Normering van parkeren moet dan door gemeenten op een andere wijze zijn vastgelegd. Lang niet iedere gemeente voldoet hier aan. Terwijl het mogelijk is in één keer te voldoen aan de verplichting de parkeernormen in een bestemmingsplan te borgen, door het opstellen van een Facetbestemmingsplan Parkeren voor het hele gemeentelijke grondgebied. Met nog 4 maanden voor de boeg is dat haalbaar.

Op 29 november 2014 is de Reparatiewet BZK 2014 in werking getreden. Als gevolg hiervan is artikel 8, vijfde lid van de Woningwet vervallen. Dat betekent dat stedenbouwkundige voorschriften, zoals parkeernormen, voor nieuwe bestemmingsplannen niet langer in een gemeentelijke bouwverordening mogen worden opgenomen. In de bepaling was voorzien in een overgangsregeling tot 1 juli 2018. Dat betekent dat gemeenten tot die tijd de ruimte hebben om een parkeerregeling op te nemen in hun bestemmingsplannen.

De bestemmingsplannen die na 29 november 2014 zijn vastgesteld moeten allemaal al een parkeerregeling bevatten. Het merendeel van de bestemmingsplannen dateert echter van vóór die datum. Met een bestemmingsplan voor het hele gemeentelijke grondgebied waarin uitsluitend één facet -te weten parkeren- wordt geregeld is het mogelijk om in een kort tijdsbestek deze normen alsnog te borgen.

BügelHajema Adviseurs ondersteunt met het opstellen van een Facetbestemmingsplan Parkeren diverse gemeenten die daarmee de deadline van 1 juli halen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden?

Petra Smit

Petra Smit

Juriste ruimtelijk bestuursrecht

Contact