• Home
  • Actueel
  • Ruim baan voor Inpassingsplan N279 Veghel – Asten

Ruim baan voor Inpassingsplan N279 Veghel – Asten

veghel astelBügelHajema werkt samen met de provincie Noord-Brabant en Tauw aan het ontwerp inpassingsplan N279 Veghel - Asten. Dit plan biedt mogelijkheden voor tracéverbetering van deze belangrijke provinciale weg, om de bereikbaarheid te vergroten van de gehele regio. Bijzonder aan het plan is dat de regels zo zijn opgesteld, dat deze ruime kaders vormen waarbinnen ontwerp en inrichting nog ingevuld kunnen worden. Zo kunnen in de fase van uitwerking keuzes gemaakt worden om verkeersveiligheid, leefbaarheid en landschappelijke inpassing optimaal vorm te geven.

Op 22 mei 2018 is het ontwerp inpassingsplan, inclusief MER, door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Vanaf 29 mei is het ontwerpbesluit vrijgegeven voor de inspraak.

De provinciale weg N279 loopt vanaf de A50 door Veghel, via Keldonk, Beek en Donk en Helmond naar de A67 bij Asten. Vanwege de huidige verkeerssituatie, de verwachte toename van het verkeer en de daaruit voortkomende problemen voor de doorstroming en verkeersveiligheid en de leefbaarheid in dorpen en kernen, is besloten om de N279 onder handen te nemen. Het inpassingsplan biedt het juridisch-planologisch kader voor de tracéverbetering, passend binnen de ambitie om de bereikbaarheid van de regio Zuidoost Brabant te verhogen.

Het inpassingsplan is hier in te zien: http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl/?phID=A14ECCD2-96A3-4CB6-862C-39F8DC3924F0

Jan Oosterkamp

Jan Oosterkamp

Directeur / senior jurist omgevingsrecht

Contact