• Home
  • Actueel
  • De instrumenten van de Omgevingswet; Opsterland begint bij duurzaamheid en milieu

De instrumenten van de Omgevingswet; Opsterland begint bij duurzaamheid en milieu

zonneparkDe gemeente Opsterland wil zich verder voorbereiden op de Omgevingswet. Maar waar begin je dan, als je al in 2015 een Omgevingsvisie hebt gemaakt? De gemeente dacht aan het opstellen van een Omgevingsplan. Maar alle actuele thema’s die zich aandeden bleken te maken te hebben met het milieu en duurzaamheid.

Maar liefst zeven moties van de gemeenteraad volgden elkaar op. Zij gingen over zonnepanelen, klimaat, biodiversiteit, de afschaffing van aardgas als brandstof en het verbod op bestrijdingsmiddelen. Deze moties werden omgezet in een voornemen: het opstellen van beleid voor de milieuthema’s maar dan niet in een traditioneel milieubeleidsplan maar in de geest van de Omgevingswet. En dat is een prachtig uitgangspunt, want de milieuthema’s werken door in alle belangrijke instrumenten van de Omgevingswet: de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan, het Programma en de afweging van aanvragen voor een Omgevingsvergunning. Zowel de medewerkers als de bestuurders en raadsleden zijn gretig om met deze opgave te beginnen. BügelHajema heeft de eervolle opdracht om dit proces te coachen en het penvoerderschap te voeren voor de startnotitie; “op nei de duorseme takomst fan Opsterland”.

Mischa Teensma

Mischa Teensma

Directeur / Landschapsarchitect BNT

Contact