• Home
  • Actueel
  • Slotakkoord van een intensief planologisch proces

Slotakkoord van een intensief planologisch proces

N69Een schonere en veiligere weg, vlottere doorstroming, minder sluipverkeer en een mooiere omgeving. De provincie Noord-Brabant zet zich hier met diverse partijen voor in met de aanleg van een nieuwe 80 kilometerweg buiten de dorpen. BügelHajema begeleidde het planologische traject en stelde het PIP voor dit plan op (in samenwerking met Tauw). Een traject waarin een lange adem nodig was, vasthoudendheid en vooral juridische zorgvuldigheid. Het project startte al in 2011. In 2014 is het PIP vastgesteld. De beroepsprocedure bij Raad van State duurde 2,5 jaar. Maar het proces heeft z’n vruchten afgeworpen. Raad van State heeft alle beroepen ongegrond verklaard en daarmee is het PIP onherroepelijk geworden. Na vele jaren van voorbereiding kan nu eindelijk de schop in de grond. Wij wensen de provincie Noord Brabant succes met de voorbereiding van de uitvoering!

http://www.grenscorridorn69.nl/nieuws/nieuwe-n69/item/pip-n69

Jan Oosterkamp

Jan Oosterkamp

Directeur / senior jurist omgevingsrecht

Contact