• Home
  • Actueel
  • Zonne-energie: Plan voor Zon onherroepelijk met uitspraak van Raad van State

Zonne-energie: Plan voor Zon onherroepelijk met uitspraak van Raad van State

zonneparkEen parapluplan om zonneprojecten eenvoudig te kunnen realiseren, BügelHajema maakte het samen met de gemeente Leeuwarden. Met de uitspraak van Raad van State van 11 juli 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2338) is dit bestemmingsplan onherroepelijk geworden, met uitzondering van één deelgebied. Dit innovatieve plan is opgesteld gebruik makend van de mogelijkheden van de Crisis- en Herstelwet.  
 
Doel van het plan is om de belemmeringen voor het realiseren van projecten op het gebied van zonne-energie zoveel mogelijk weg te nemen. Binnen verschillende deelgebieden kunnen met de partiële herziening zonneprojecten met een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid of zelfs vergunningvrij gerealiseerd worden, onder bepaalde voorwaarden. 
 
Voor het deelgebied Nieuw Stroomland heeft Raad van State een streep door het plan gezet omdat hier onvoldoende aandacht is besteed aan de grootte van zonneparken in relatie tot de omgeving. Voor het overige blijkt dat de gemeente met dit parapluplan een planologisch kader heeft waarmee de energieopgave concreet opgepakt kan worden.  
 
Om het plan, en daarmee de energietransitie, nog verder voeten aan de grond te geven, is het bestemmingsplan tevens vertaald naar een online raadpleegbare versie: https://www.planvoordezon.nl/
 
Mischa Teensma

Mischa Teensma

Directeur / Landschapsarchitect BNT

Contact