• Home
  • Actueel
  • West Betuwe zet in op een nieuw samenlevingsconcept

West Betuwe zet in op een nieuw samenlevingsconcept

bidbook2De gemeente West Betuwe zal per 1 januari werkelijkheid zijn. Parallel aan de fusie zijn, middels een intensief proces, inwoners uit alle 26 dorpen en stadjes, van jong tot oud, als professional of ‘gewone’ burger, bezig geweest met verschillende onderdelen voor het Bidbook West Betuwe. 

In het Bidbook bieden de inwoners van de dorpen zich aan als bewoner van de nieuwe gemeente. Er heerst een sterk gevoel van saamhorigheid in de kernen en dat vertaalt zich in de identiteit van deze dorpen en stadjes. Door interviews, dorpsavonden en dorpswandelingen zijn de bestaande kwaliteiten van de dorpen in kaart gebracht. Zo werd duidelijk waar inwoners behoefte aan hebben. Vaak heeft dit betrekking op de samenwerking en het contact met de gemeente.

De gemeentelijke fusie van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal biedt een kans om de samenwerking tussen overheid en burger te herstructureren. In het Bidbook hebben wij op basis van input vanuit de inwoners een visie neergezet op een nieuw samenlevingsconcept. Het concept zet in op schappelijk bestuur en overheidsparticipatie.

De overheid blijft natuurlijk haar eigen verantwoordelijkheid dragen (bijvoorbeeld wat betreft veiligheid en bescherming van minderheden). Maar voor andere belangen wordt na de fusie meer ingezet op samenwerking tussen dorpen en gemeente. Daarin wordt niet overal hetzelfde resultaat of mate van ondersteuning nagestreefd, maar er wordt gewerkt met een ‘gewenste ongelijkheid’.

De samenhang in beleid en bewaken van doelen en inhoud wordt op strategisch, tactisch en operationeel niveau vormgegeven. Het opstellen van doelen, vrijheden en acties vindt jaarlijks plaats en deze worden vervolgens in de ‘Ja, mits’-conferentie behandelt. Het directe contact met de dorpen gebeurt via (niet-institutionele) dorpstafels; waar gemeente en inwoners samen aan tafel zitten om zaken te doen.

Samenwerken, samenhang en samen doen. Dit zijn de basiselementen die in het Bidbook centraal staan. Een boek dat als inspiratiebron gaat dienen voor het bestuur van de nieuwe gemeente. Wat een uitdagende opdracht , en wat een resultaat. We zijn daar best een beetje trots op! West Betuwe gaat met het Bidbook een gezamenlijke, bloeiende toekomst tegemoet.

Judith Pronk

Judith Pronk

Adviseur voor de leefomgeving / projectleider

Contact