Beweging in mobiliteit!

verkeer2Wist u het al? De nieuwe publicatie van CROW vervangt nr. 317

Wat is de verkeersgeneratie bij een nieuwbouwproject en hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig? Om dit vast te stellen, maakt uw gemeente waarschijnlijk gebruik van de publicaties van CROW. Sinds begin dit jaar heeft CROW een nieuwe publicatie die het veelgebruikte boekje uit 2012 (nr. 317, Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie) vervangt.

Een logische stap, want de mobiliteitsmarkt is volop in beweging. Trends en ontwikkelingen zoals een toenemend gebruik van het OV, het autodelen (verminderd autobezit) en de opkomst van elektrische voertuigen creëren verandering. Daarnaast is er een toenemende vraag naar oplaadpunten in de openbare ruimte vanwege het elektrisch rijden. Hier wordt op ingespeeld ten koste van ‘gewone’ parkeerplaatsen.

Deze veranderingen hebben gevolgen voor het gemeentelijk parkeerbeleid. Dit is in veel gevallen gebaseerd op de kencijfers uit de CROW-publicatie en vastgelegd in parapluplannen voor het parkeren (in verband met de inwerkingtreding van de Reparatiewet BZK). Indien een parapluplan de CROW-publicatie van toepassing verklaart, alsmede zijn rechtsopvolger, dient nu de meest recente publicatie te worden gehanteerd. Het is goed hier bewust van te zijn.

Zo logisch als een nieuwe publicatie lijkt in deze veranderende tijd, zo weinig ruchtbaarheid is er aan gegeven. En dat terwijl deze publicatie wel wijzigingen met zich mee brengt. Een plan baseren op oude kencijfers kan daarom zomaar voor onverwachtse en onwelkome problemen in het planproces zorgen.

Een voorbeeld; één van de wijzigingen heeft betrekking op de hoofdgroep ‘Winkelen en boodschappen’. Hier is de categorie supermarkten van vijf naar drie typen teruggebracht. De categorie ‘discountsupermarkt’ is geheel verdwenen. Full service-supermarkten zijn samengevoegd door geen onderscheid meer in prijsniveau te maken. Navraag leert dat CROW hiervoor gekozen heeft omdat het prijsniveau van de supermarkt niet meer doorslaggevend is voor de keuze van het vervoersmiddel, maar de locatie van de supermarkt des te meer. De verschillende winkelformules gaan bovendien steeds meer op elkaar lijken en de discountsupermarkten die we kennen in Nederland schuiven op naar zogenoemde ‘quality-discounters’ (en verkopen regelmatig tijdelijk en seizoensgebonden luxeproducten).
Het vaststellen van de hoeveelheid parkeerplaatsen kan, zoals eerder, bepaald worden door aan de hand van de parkeerkencijfers een bandbreedte van de supermarktcategorie te bepalen. Vervolgens kan dat getal verfijnd worden op basis van een omgevingsanalyse.

Kortom, een nieuwe publicatie die tot wijzigingen in kencijfers voor parkeren en verkeer leidt, is voor gemeentelijke projectleiders en ontwikkelaars de moeite van het bestuderen waard.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Aart Fransen

Aart Fransen


Jan-Ale van der Ploeg

Jan-Ale van der Ploeg

Tags: nieuws