Nieuwe collega: Rudy Brons

Team Amersfoort is sinds kort versterkt met de komst van landschapsarchitect Rudy Brons. Onze nieuwe senior adviseur zet zich al tientallen jaren met hart en ziel in voor zijn vakgebied. Een groot deel van die tijd stond hij aan het roer van zijn eigen ontwerpbureau. Rudy werkte aan vele landschapsinrichtingsplannen en beeldkwaliteitsplannen en creëerde daarmee een indrukwekkend portfolio. Hij is niet alleen bekend met de veelzijdigheid van het Nederlandse landschap, maar werkte ook aan projecten in China, Australië en Tasmanië. Raakt u toevallig met Rudy in gesprek hierover, dan kunt u rekenen op een bevlogen en inspirerend betoog. De input van andere culturen is waardevol en verruimt je blik. Het maakt dat ook andere oplossingen voor een opgave aan bod komen. In Japan hebben ze een andere kijk op ons vakgebied dan in het Verenigd Koninkrijk. Dat is inspirerend.

Rudy beschouwt de huidige transitie als een van de meest majeure opgaven sinds we gestart zijn met de drooglegging van grote moerasgebieden in de 15e eeuw. Na lange tijd van ongebreidelde groei en ontwikkeling kraakt en steunt het land. Nederland is aanbeland bij de fundamentele vraag hoe we verder gaan, en wat we achter ons laten. Dit betekent dat er een schat aan zeer zinvol werk op ons te wachten staat en er een grote verantwoordelijk op onze schouders rust om hier proactief de juiste invulling aan te geven.

Rudy werkt bij BügelHajema als senior adviseur en landschapsarchitect. Hij houdt zich nu vooral bezig met projecten die de energietransitie van Nederland vormgeven. Hij ziet hier nieuwe kansen voor het ontwikkelen van circulaire landschappen met een hoge ruimtelijke kwaliteit en landschapskwaliteit. Nieuwe verdienmodellen zorgen daarbij voor een vitaal toekomstperspectief van het buitengebied.

Rudi