Nulmeting als monitoringsinstrument

nulmeting

Vaak onderbelicht in de voorbereidingen, maar essentieel in de Omgevingswet: de manier waarop we gaan evalueren en monitoren. Hoe wordt de voortgang in programma’s, het behalen van doelen uit de Omgevingsvisie of het realiseren van omgevingswaarden gevolgd?

Om te kunnen monitoren, beginnen we met een nulmeting: wat is ‘de staat van de gemeente’? Want alleen dan kan je verandering meten! Niet alleen milieu is belangrijk, maar ook ruimtelijke en sociale zaken. De nulmeting kan ook een goede basis zijn voor uw omgevingsvisie en het verwoorden van haalbare ambities.

We maken een nulmeting met bestaande, bekende gegevens die in één beeldend, digitaal systeem worden samengebracht. Met een nulmeting weet u op 1 januari 2021 waar uw gemeente staat en van waar u vertrekt bij de start van de Omgevingswet!

Mocht u meer informatie willen, neem dan gerust contact met ons op. We zijn er! Ook al is het even anders dan anders!

Ronald Schipper

Ronald Schipper

Senior adviseur voor de leefomgeving

Contact