Detachering op afstand

videoconferenceVanwege het advies om zoveel mogelijk thuis te werken, heeft detachering een nieuw gezicht gekregen. Dat geldt ook voor onze adviseur Jurjen de Boer. Hij is sinds mei als adviseur ruimtelijke ordening gedetacheerd bij werkmaatschappij Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel. Maar zijn sollicitatie en inwerkperiode ging in verband met de maatregelen anders dan ‘normaal’.
Zoals bij veel overheidsorganisaties geldt dat ook hier thuisgewerkt moet worden. Alleen bij dringende zaken komen medewerkers naar het gemeentehuis. Dat had ook gevolgen voor de sollicitatieprocedure van Jurjen, want die verliep online via Microsoft Teams. “Dat was wel even wennen”, zei Jurjen. Maar dat gold niet alleen voor Jurjen, want ook voor de mensen die de sollicitatie afnamen was het onwennig. Het ijs was daardoor snel gebroken. “We hebben een ontspannen gesprek gehad en het heeft geleid tot een tijdelijke aanstelling.”

Digitaal kennismaken
Normaal gesproken, voor de corona-uitbraak, wordt op de werkplek kennisgemaakt met de nieuwe collega’s. Bijvoorbeeld tijdens een rondleiding of een eerste teamoverleg, maar ook dit ging aan Jurjen voorbij. Digitaal, via Microsoft Teams, heeft hij zichzelf tijdens een werkoverleg voorgesteld.
Jurjen wisselt het thuiswerken en het werken op kantoor af. Als nieuw teamlid is het lastig om nieuwe collega’s te leren kennen wanneer alleen online wordt gecommuniceerd. In digitale teamoverleggen is natuurlijk minder sprake van persoonlijk contact. Daarom maken Jurjen en zijn leidinggevende de keuze om af en toe op het gemeentehuis een afspraak te plannen. Dat versnelt de inwerkperiode, maar belangrijker: Jurjen krijgt zo sneller het gevoel écht onderdeel uit te maken van de organisatie.

Jurjen de Boer

Jurjen de Boer

Adviseur voor de leefomgeving

Contact