• Home
  • Actueel
  • Rol gemeenteraad bij omgevingsvergunningen gaat veranderen onder de Omgevingswet!

Rol gemeenteraad bij omgevingsvergunningen gaat veranderen onder de Omgevingswet!

delfzijlDe procedure voor het behandelen van een buitenplanse omgevingsvergunning gaat veranderen. Met de invoering van de Omgevingswet vervalt de ‘verklaring van geen bedenkingen’ door de gemeenteraad. De raad moet onder de Omgevingswet een lijst gaan opstellen waarin de raad advies verplicht stelt. BügelHajema heeft het spel ‘Ladder van initiatieven’ ontwikkeld om deze verandering te ondersteunen.

Huidige situatie
In de huidige praktijk moet de gemeenteraad een ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeven voordat het college van B&W beslist op aanvragen omgevingsvergunning die afwijken van het geldende bestemmingsplan. Daarbij kan de gemeenteraad ‘categorieën van gevallen’ aangeven waarin die verklaring niet nodig is.

Wat verandert er?
Onder de Omgevingswet is het omgekeerd. Er is geen advies van de gemeenteraad nodig, tenzij de raad heeft aangegeven dat hier een bindend advies voor nodig is. De gemeenteraad wijst dus gevallen aan waarin een bindend advies van de raad nodig is om af te wijken van het omgevingsplan. Voor de niet-aangewezen gevallen vervalt het adviesrecht en beslist het college van B&W over een aanvraag omgevingsvergunning. De bestaande ‘verklaring van geen bedenkingen’ vervalt hiermee.

Handreiking VNG
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hiervoor een handreiking geschreven.
https://vng.nl/nieuws/handreiking-adviesrecht-raad-bij-afwijking-omgevingsplan
De VNG adviseert om het besluit ‘Lijst met gevallen waarvoor advies van de gemeenteraad nodig is voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 16.15a lid b. onder 1’ voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2022) door de gemeenteraad te laten nemen. Een tweede vraag die de gemeenteraad moet beantwoorden is in welke gevallen de raad participatie verplicht stelt. Deze lijst hoeft niet hetzelfde te zijn, maar kan wel in samenhang worden besproken.

Van belang hierbij is dat de vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit binnen acht weken, met een verlenging tot veertien weken, moet worden verleend. Dat is een grote wijziging ten opzichte van de huidige situatie, waarin de uitgebreide procedure van 26 weken van toepassing is.

Hoe kan BügelHajema u hierbij helpen?
Deze wijziging geeft voldoende reden om begin volgend jaar het gesprek te starten tussen het college van B&W en de gemeenteraad. BügelHajema heeft een spel ontwikkeld om het bestuur voor te bereiden op de aanwijzing van deze categorieën: ‘Ladder van initiatieven’. De werkvorm zorgt ervoor dat raadsleden zicht hebben op de manier waarop het in de toekomst functioneert. Een aantal gemeenteraden heeft inmiddels kennisgemaakt met het spel. Overigens is de ‘Ladder voor initiatieven’ zo opgezet dat het online gespeeld kan worden. Eén van die gemeente is Dinkelland. Mevrouw Claudia Landewé van die gemeente zegt daarover: “De ladder van initiatieven maakt raadsleden op een speelse manier bewust van de wijze waarop zij besluiten en wat er door de Omgevingswet gaat veranderen. Het helpt om het gesprek aan te gaan over waarover de raad wil en moet besluiten en wat ze aan de samenleving over kan en wil laten.”

Benieuwd naar de ervaringen? Neem dan contact met ons op, want wij vertellen er graag meer over!

ladderini

Mischa Teensma

Mischa Teensma

Adviseur Omgevingswet, Visie en Ruimte / Landschapsarchitect BNT

Contact