externe veiligheid

  • Home
  • Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek

Geluidhinder kan aan de orde zijn als er een nieuwe geluidgevoelige functie, zoals een woning, nabij infrastructuur wordt gerealiseerd. Aangetoond moet worden dat de vastgestelde voorkeursgrenswaarden niet worden overschreden. Wij voeren geluidberekeningen voor verkeerslawaai ten gevolge van wegen uit. Wij maken daarvoor verkeersprognoses of wij baseren ons op de al aanwezige verkeersprognoses en maken op basis hiervan geluidberekeningen met het programma SRMII.