beheersverordening

  • Home
  • Beheersverordeningen

Beheersverordening

Naast een bestemmingsplan kan de gemeenteraad ook kiezen voor het instrument van de beheersverordening. Zoals de naam al aangeeft, is dit instrument bedoeld voor gebieden waarin de nadruk ligt op het beheren van de bestaande situatie. Voorwaarde is dan ook dat in het gebied waarvoor de verordening wordt opgesteld geen ontwikkelingen plaatsvinden. Wel is het mogelijk om beperkte ontwikkelingsruimte te bieden die samenhangt met de bestaande situatie. Ook vigerende bouw- en gebruiksmogelijkheden kunnen in een beheersverordening worden opgenomen. Voordeel van een beheersverordening ten opzichte van het bestemmingsplan is de korte procedure. Na het eventueel verlenen van inspraak wordt de beheersverordening door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen dit besluit is geen beroep mogelijk. Dit scheelt veel tijd en daarmee kosten. Hiermee is het een uitstekend alternatief voor een bestemmingsplan.

Albert Jan Meeuwissen

Albert Jan Meeuwissen

Jurist omgevingsrecht
Contact