bestemmingsplan

  • Home
  • Bestemmingsplannen

Bestemmingsplan

bestemmingsplanWij begeleiden al tientallen jaren particulieren en overheden bij het opstellen van bestemmingsplannen. Een bestemmingsplan geeft antwoord op de vraag waarvoor u een gebouw of gronden mag gebruiken. Het bestemmingsplan geeft ook antwoord op de vraag of er gebouwd mag worden en hoe groot een gebouw mag zijn. Het bestemmingsplan is daarom een belangrijk plan. Het is bindend voor burgers en overheid.

Een bestemmingsplan bestaat uit:
1.    een verbeelding (kaart);
2.    regels;
3.    een toelichting.

Op de verbeelding staan de bestemmingen ingetekend. In de regels staat beschreven hoe de gronden en gebouwen mogen worden gebruikt en wat er mag worden gebouwd. In het bestemmingsplan staat bijvoorbeeld aangegeven waar gewoond mag worden, waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen. De verbeelding en de regels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. In de toelichting staat waarom en hoe het bestemmingsplan tot stand is gekomen. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. U kunt bestemmingsplannen inzien bij uw gemeente of bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Heeft u zelf een bouwplan of een voornemen om gebouwen of gronden anders te gebruiken en past uw initiatief niet in het geldende bestemmingsplan, dan kunt u contact met ons opnemen voor advies. Wij beschikken over alle kennis, deskundigheid en techniek u te adviseren over de mogelijkheden uw initiatief te realiseren.

Petra Smit

Petra Smit

Juriste ruimtelijk bestuursrecht

Contact