BLOG3

De burger, de gemeenteraad en de Omgevingswet: van ver weg naar dichtbij

De burger, de gemeenteraad en de Omgevingswet: van ver weg naar dichtbij

Afgelopen week had ik de eer om met een voltallig College van Burgemeester en Wethouders van gedachten te mogen wisselen over de Omgevingswet en de sturingsfilosofie voor de pilot van het omgevingsplan. Een levendig gesprek, waarin met veel betrokkenheid werd gesproken over de manier waarop de gemeente in de toekomst vorm kan geven aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Lees meer...
Cursus geven in coronatijd

Cursus geven in coronatijd

door Tanja Casimir

Medio Februari 2020 – Eva Brascamp en ik geven vandaag de tweede dag van de cursus Maken van een Omgevingsplan (via Berghauser Pont) bij een gemeente. We melden ons bij de receptie van het gemeentehuis. We schudden de deelnemers een hand, sluiten de laptop aan, halen een kop koffie, schuiven nog met wat tafels en gaan van start. Presentaties worden afgewisseld met groepsopdrachten. Om half vijf sluiten we met een tevreden gevoel af.

Lees meer...
In Nederweert doen we het samen!

In Nederweert doen we het samen!

door Henk Veldhuis

Sinds november 2017 draai ik mee in het gemeentelijke projectteam van 6 personen voor de totstandkoming van de omgevingsvisie buitengebied van de gemeente Nederweert. Voor mij een bijzondere positie. De gemeente Nederweert huurt niet een bureau in om de totstandkoming van de omgevingsvisie te begeleiden of de visie op te stellen. Nee, ze huren mij in om binnen hun gemeentelijke projectteam mijn kennis en ervaring in te brengen.

Lees meer...
Met succes oefenen met de Omgevingswet: tafeltjesgesprekken!

Met succes oefenen met de Omgevingswet: tafeltjesgesprekken!

door Henk Veldhuis

De nieuwe Omgevingswet komt eraan! We kunnen rustig wachten tot het 2021 wordt, óf nu al oefenen met de aanstaande veranderingen. Ik probeer in mijn werk altijd te zoeken naar nieuwe aanpakken, nieuwe regelingen of andere vernieuwingen. Dat houdt je werk leuk en brengt je verder. Dus laat mij maar oefenen met de Omgevingswet! Zo werken we nu al met een meer participerende aanpak in de geest van de Omgevingswet. Geen inspraak (achteraf) maar voorspraak, co-creatie en dialoog.

Maar is die burger wel klaar voor de rol die hem is toebedeeld?

Lees meer...
De Omgevingswet: zit ik daar als burger eigenlijk op te wachten?

De Omgevingswet: zit ik daar als burger eigenlijk op te wachten?

door Tanja Casimir

Wanneer je de toelichting op de omgevingswet mag geloven, dan zitten wij als burger allemaal te springen om deze nieuwe wet. Niet alleen de burger die een dakkapel wil bouwen, maar ook burgers die opkomen voor hun belang of willen participeren in de besluitvorming over een activiteit of project. Al deze gebruikersgroepen moeten voordeel hebben van de nieuwe wetgeving. Prachtig toch, zou je denken?

Maar is die burger wel klaar voor de rol die hem is toebedeeld?

Lees meer...
Ecologie biedt koppelkansen in ruimtelijke plannen

Ecologie biedt koppelkansen in ruimtelijke plannen

door Henk Kloen

Als verse ecoloog bij BügelHajema zie ik veel projecten langskomen waarin nog ‘even’ getoetst moet worden of er ”lastige” planten of dieren zitten. Een aangetroffen steenuil of een kamsalamander kan zo een nieuwbouwplan flink in de weg zitten. Echter, door op tijd onderzoek te doen kan juist rekening gehouden worden met bijzondere natuurwaarden in het plangebied, met relatief eenvoudige maatregelen.

Lees meer...
Over Founding Fathers en een vooruitstrevende geschiedenis

Over Founding Fathers en een vooruitstrevende geschiedenis

door Pieter Schollema

Met de renovatie van onze vergaderruimte in Assen heeft de geschiedenis van ons bureau een prominente en zichtbare plek gekregen. Van boven de schouw kijken Piet Bügel en Rein Hajema in getekende vorm mee tijdens alle besprekingen. Zij hebben met het starten van hun eigen bureau de basis gelegd voor de fusie in 1994 waaruit het huidige BügelHajema Adviseurs is ontstaan. Deze basis komt niet alleen tot uitdrukking in de naam, maar meer nog in de manier waarop het bedrijf is georganiseerd.

Lees meer...
Hoe begin je als je niet weet waar het eindigt?

Hoe begin je als je niet weet waar het eindigt?

door Andries van den Berg

Deze vraag stel ik mij altijd aan het begin van een open planproces, en het leiden van die processen is nu eenmaal mijn dagelijkse werk geworden. In dit geval gaat het om een slepende kwestie van de herontwikkeling van een fabrieksterrein in Exloo. De naam doet vermoeden dat het hier vroeger allemaal bos betrof dat nu verdwenen is, maar Exloo is nog steeds een zeer boomrijk dorp op de flank van de Hondsrug. In de bebouwde kom wordt de sfeer bepaald door boerenerven, al dan niet omgetoverd tot riante woning of horecagelegenheid. Ook staat hier het gemeentehuis van Borger Odoorn.

Lees meer...
Stad en Toekomst

Stad en Toekomst

door Nelleke Linthorst

Welke functie heeft een stad in de toekomst? Bloggend en journalistiek Nederland raakt er niet over uitgepraat. Recent laaide de discussie weer op. Waarom zet Nederland niet in op de ontwikkeling van één wereldstad? In Nederland blijft dit onderwerp actueel door de lang geleden ingezette Randstad-koers. Is deze spreidingsgedachte vandaag nog houdbaar? Het levert in ieder geval geen wereldstad op. Leerde ik op de universiteit ooit dat de Randstad eigenlijk een unieke verzameling steden is die samen één vormen, de enige die dát nu nog durft te beweren is de minister. Nu lees ik, voor de ontwikkeling van een moderne wereldstad heb je nodig; massa, connectiviteit en dichtheid. En door vast te houden aan het multi-stedenbeleid laten we deze drie ingrediënten in de ijskast liggen.

Lees meer...
Een jurist is een meerwaarde in een open dialoog

Een jurist is een meerwaarde in een open dialoog

Door Rosalie van Ruler

Het werken als jurist Omgevingsrecht bij BügelHajema Adviseurs is een prachtige baan. Je werkt voor gemeenten, provincies, het rijk, projectontwikkelaars, ondernemers, buurtverenigingen en particulieren. Vanuit deze grote range aan opdrachtgevers voel je alle belangen die spelen in de leefomgeving. Om een voorbeeld te geven; een woningbouwcorporatie heeft de ambitie om een mooi appartementencomplex te realiseren op een inbreidingslocatie in een dorp. Volgens hun stedenbouwkundige analyse past het perfect binnen het karakter van het dorp. Buurtbewoners vinden het lelijk en vrezen voor hun uitzicht en lichtinval. De gemeente moet een afweging maken, belangen afwegen en de juiste balans vinden.

Lees meer...
Vertel dit verhaal niet verder. Doe het gewoon!

Vertel dit verhaal niet verder. Doe het gewoon!

door Bas Verbruggen

Op 17 september 2013 kondigde Koning Willem-Alexander in zijn eerste troonrede twee ontwikkelingen aan die enorm van invloed zijn op mijn dagelijks werk: de omgevingswet en de transitie van de verzorgingstaat naar een participatiemaatschappij. Willem-Alexander is door een deel van de natie verguisd omdat de transitie gezien werd als een ordinaire bezuinigingsmaatregel. Hoe anders en vooral steeds leuker, is het nu. De omgevingswet krijg kleur en brengt de gemoederen in beweging. Juristen worden nerveus, hoe moet dat straks allemaal, maar als procesbegeleider geniet ik elke dag. De wet in letterlijke zin interesseert mij nauwelijks maar de intentie van de wet is geweldig.

Lees meer...