Flexibele CAD/GIS expert schept digitale orde

PasfotoAndreaFlexibele CAD/GIS expert schept digitale orde

Wie: Andrea Sikkema, CAD/GIS Ruimtelijk vormgever

Op locatie: CAD-tekenaar voor de bestemmingsplannen die onder andere opgesteld werden in het kader van ‘Zwolle op Orde’.

Achtergrond: De gemeente Zwolle wilde graag een flexibele en veelzijdige tekenaar ‘op locatie’ voor ondersteuning bij het opstellen van diverse bestemmingsplannen. Deze tekenaar verzorgde inventarisaties, verbeeldingen, GML’s en het nodige kaartmateriaal voor toelichtingen.    

Ingehuurd door: Gemeente Zwolle

Verantwoordelijk voor: Het afleveren van kwaliteitswerk voor bestemmingsplannen, die technisch zonder problemen de eindstreep halen.

Zegt daarover: “De korte lijntjes met de opdrachtgever en directe betrokkenheid bij de plannen, maakt dat ook kleine aanpassingen en andere werkzaamheden heel snel en eenvoudig opgepakt kunnen worden.”

De gemeente zegt daarover: “Met de CAD/GIS expert op locatie houden we als gemeente de regie over de plannen met een extra collega die bijzonder betrokken en breed inzetbaar is.”

Risicomanagement ter plaatse

PasfotoJanOosterkampalbertjan2Risicomanagement ter plaatse  

Wie: Jan Oosterkamp (jurist omgevingsrecht en directielid) en Albert Jan Meeuwissen (jurist omgevingsrecht)

Op locatie: Adviseur en procesbegeleider bij de nieuwe bestemmingsplannen voor de luchthaven Twente.

Achtergrond: Voor de gebiedstransformatie van en bij de luchthaven Twente worden nieuwe bestemmingsplannen opgesteld. Ruimtelijk complex door de vele functies en belangen. Procesmatig complex door de vele juridische verplichtingen.

Ingehuurd door: De gemeente Enschede en het Area Development Twente (Gemeenschappelijke regeling van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede)

Verantwoordelijk voor: Bestuursrechtelijk risicomanagement. Albert Jan Meeuwissen is vanuit zijn specifieke luchthavenkennis betrokken bij de planvorming voor het vliegveld, terwijl Jan Oosterkamp wordt ingezet voor de bedrijventerreinen vanuit zijn ervaring met de flexibilisering van bestemmingsplannen.

Zeggen daarover: “We kunnen het totale pakket van werkzaamheden overzien. Met onze ervaring kunnen we op de dag dat we beginnen, meteen aan de slag. Ook bij dit soort complexe projecten.”

De opdrachtgever ADT zegt daarover: “Bügelhajema treedt namens ADT op als “verkenningsofficier” tussen gemeente en ontwikkelaars en levert inhoudelijke expertise. Zo vindt een goede belangenafweging en optimale afstemming plaats.”

 

Bestemmingsplannen op locatie

PasfotoBarendBestemmingsplannen op locatie

Wie: Barend van der Veen, planoloog en projectleider

Op locatie: Projectleider ‘bestemmingsplannen op locatie’

Achtergrond: In het gemeentehuis werden in enkele dagen twee bestemmingsplannen opgesteld (waaronder een bestemmingsplan buitengebied), waarbij op de juiste momenten de juiste medewerkers van de gemeente betrokken konden worden. Contact met collega’s op kantoor zorgde voor een directe beantwoording van specifieke vragen.    

Ingehuurd door: Gemeente Terschelling

Verantwoordelijk voor: Proces, planning en de uiteindelijke inhoud van de bestemmingsplannen.

Zegt daarover: “De ‘snelkookpanmethode’ zorgt voor veel commitment bij gemeente en collega’s. Het resultaat is een bestemmingsplan dat volledig in de steigers staat en dat in korte tijd volledig afgerond kan worden.”

De gemeente zegt daarover: “Wat werken we efficiënt zo. We hebben alles bij de hand met korte lijnen naar iedereen in onze organisatie die bij het project betrokken is."

Projectleider op cruciale plek

PasfotoJanOosterkamp2Projectleider op cruciale plek

Wie:
Jan Oosterkamp, jurist omgevingsrecht en directielid

Op locatie: projectleider van het provinciale inpassingsplan ‘Zeetoegang IJmond’

Achtergrond: Eén van de ingewikkeldste inpassingsplannen van Nederland bestaat uit een klein plangebied met een héleboel belangen. De nieuwe sluis bij Velsen dient een economisch doel van nationaal belang (want het is de toegang tot de havens van Amsterdam), maar de impact qua natuur, geluid, luchtkwaliteit, et cetera is net zo groot. In een klein gebied komen zeer veel belangen bij elkaar.

Ingehuurd door: Provincie Noord-Holland

Verantwoordelijk voor:
Proces en planning, de juridische houdbaarheid van het inpassingsplan en het informeren van de buitenwereld.

Zegt daarover: “Het is prachtig werk, om op een essentieel moment de leiding te hebben over zo’n cruciaal project voor de regio Noordzeekanaal.”

De provincie Noord-Holland zegt daarover: “BügelHajema levert experts die snel zijn ingewerkt en weten van de hoed en de rand. Ze zijn bekend met onze organisatie en omgeving; dat is prettig, ook bij calamiteiten.”

Bügelhajema op locatie

BHoplocatie web

U wordt geconfronteerd met een acuut capaciteitsprobleem?
Uw organisatie heeft tijdelijk kennis nodig die u niet in huis heeft?
U werkt aan een project dat gisteren af had moeten zijn?


Dan belt u BügelHajema Adviseurs. U legt uw probleem aan ons voor en wij komen naar u toe. BügelHajema stuurt u geen CV’s, maar mensen!

Mensen op úw locatie, met ideeën. Mensen die thuis zijn in hun vak, in uw probleem en in de context waarin het zich afspeelt omdat we u kennen.
Wij leveren:

  • collega’s, die naadloos passen in een even open gevallen plek in uw organisatie;
  • teamworkers, op het niveau van project- en procesmanagement;
  • specialisten, op het gebied van planologie, stedenbouw en landschap, ecologie, milieu en recht;
  • evenwichtkunstenaars, op het gebied van digitalisering en Cad/GIS verbeelding;
  • werkkracht, voor zo lang u deze nodig heeft.

Een uur, een dag, een week, een maand, zonder vastgestelde periode vooraf en zonder opzegtermijn. Onze mensen kunnen te allen tijde terugvallen op een bureau dat beschikt over alle disciplines die relevant zijn voor uw projecten. Niemand heeft immers in zijn eentje alle wijsheid in pacht.