Projectleider op cruciale plek

PasfotoJanOosterkamp2Projectleider op cruciale plek

Wie:
Jan Oosterkamp, jurist omgevingsrecht en directielid

Op locatie: projectleider van het provinciale inpassingsplan ‘Zeetoegang IJmond’

Achtergrond: Eén van de ingewikkeldste inpassingsplannen van Nederland bestaat uit een klein plangebied met een héleboel belangen. De nieuwe sluis bij Velsen dient een economisch doel van nationaal belang (want het is de toegang tot de havens van Amsterdam), maar de impact qua natuur, geluid, luchtkwaliteit, et cetera is net zo groot. In een klein gebied komen zeer veel belangen bij elkaar.

Ingehuurd door: Provincie Noord-Holland

Verantwoordelijk voor:
Proces en planning, de juridische houdbaarheid van het inpassingsplan en het informeren van de buitenwereld.

Zegt daarover: “Het is prachtig werk, om op een essentieel moment de leiding te hebben over zo’n cruciaal project voor de regio Noordzeekanaal.”

De provincie Noord-Holland zegt daarover: “BügelHajema levert experts die snel zijn ingewerkt en weten van de hoed en de rand. Ze zijn bekend met onze organisatie en omgeving; dat is prettig, ook bij calamiteiten.”