Bestemmingsplannen op locatie

PasfotoBarendBestemmingsplannen op locatie

Wie: Barend van der Veen, planoloog en projectleider

Op locatie: Projectleider ‘bestemmingsplannen op locatie’

Achtergrond: In het gemeentehuis werden in enkele dagen twee bestemmingsplannen opgesteld (waaronder een bestemmingsplan buitengebied), waarbij op de juiste momenten de juiste medewerkers van de gemeente betrokken konden worden. Contact met collega’s op kantoor zorgde voor een directe beantwoording van specifieke vragen.    

Ingehuurd door: Gemeente Terschelling

Verantwoordelijk voor: Proces, planning en de uiteindelijke inhoud van de bestemmingsplannen.

Zegt daarover: “De ‘snelkookpanmethode’ zorgt voor veel commitment bij gemeente en collega’s. Het resultaat is een bestemmingsplan dat volledig in de steigers staat en dat in korte tijd volledig afgerond kan worden.”

De gemeente zegt daarover: “Wat werken we efficiënt zo. We hebben alles bij de hand met korte lijnen naar iedereen in onze organisatie die bij het project betrokken is."