masterclass

Integratie van regels in het omgevingsplan

Ééndaagse cursus

Inhoud
Het omgevingsplan wordt het belangrijkste juridisch bindende instrument voor de fysieke leefomgeving. Alle regelingen die nu betrekking hebben op de fysieke leefomgeving moeten worden geïntegreerd in het omgevingsplan. Daarom is het omgevingsplan niet alleen het domein van de beleidsmedewerker ruimtelijke ordening. Ook andere collega’s, bijvoorbeeld medewerkers APV, en milieu- en waterdeskundigen moeten worden betrokken bij het opstellen van het omgevingsplan. Alle beleidsterreinen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving komen samen in het omgevingsplan. Integratie van regelgeving is daarom van groot belang.

De cursus ‘Integratie van regels in het omgevingsplan’ gaat in op de mogelijkheden en valkuilen bij het samenvoegen en integreren van regels. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan deregulering. Want, is het nodig om alle bestaande regels op te nemen in het omgevingsplan?
De cursus behandelt wat wettelijk moet en kan en waar de grenzen zitten aan het omgevingsplan. De samenhang met de andere wettelijke instrumenten uit de Omgevingswet krijgt ook ruimschoots aandacht.

Deze cursus is (in tegenstelling tot de driedaagse cursus) gericht op kennisoverdracht. Tijdens de cursus is er zeker ruimte voor de behandeling van concrete casussen en het uitwisselen van inzichten.

Doelgroep

  • planmakers en projectleiders;
  • beleidsmedewerkers binnen het hele domein van de fysieke leefomgeving;
  • bestuursrechtjuristen;
  • medewerkers provincies en waterschappen en uitvoeringsdiensten.

Wij bieden deze cursus ook aan via Berghauser Pont.

Heeft u interesse, of heeft u een vraag? Neem dan contact op met:

Albert Jan Meeuwissen

Albert Jan Meeuwissen

Jurist omgevingsrecht
Contact